26 авг.

Saeimas komisiju informēs par jaunā Pašvaldību likuma izstrādi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) trešdien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē deputātus informēs par ministrijas darbu jauna Pašvaldību likuma izstrādē informēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa.

"Kopš likuma "Par pašvaldībām" pieņemšanas 1994.gadā ir notikušas ievērojamas izmaiņas valsts pārvaldē kopumā, tai skaitā veikta virkne uzlabojumu, lai mazinātu administratīvo slogu, normatīvo aktu apjomu un uzlabotu sniedzamo publisko pakalpojumu kvalitāti. Pašvaldību darbā un to pārraudzībā nepieciešams jauns, mūsdienīgs tiesiskais regulējums, kas būs stabils pamats pašvaldību darba organizēšanā un novērsīs identificētās likuma nepilnības," skaidro Pūce.

Ministrs Saeimas deputātus informēs par piedāvātajiem risinājumu virzieniem, izstrādājot jauno Pašvaldību likumu, piemēram, lēmējvaras un izpildvaras skaidrāku nodalīšanu, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali, skaidrāku pašvaldību darba organizācijas modeļa un amatpersonu kompetences noteikšanu. Plānota arī iedzīvotāju iesaistes paplašināšana pašvaldību darbā, lai sekmētu iedzīvotāju dalību tiem nozīmīgu jautājumu izlemšanā.