ЛатвияLETA30 апр.

Pašvaldībām ļaus pašām lemt par apvienoto pagastu pārvalžu izveidi

Pašvaldības pašas būs tiesīgas lemt par apvienoto teritoriālo vienību jeb pagastu vai pilsētu pārvalžu izveidi, paredz šonedēļ valdībā akceptētie grozījumi likumā "Par pašvaldībām".

Šāda kārtība aizstātu likumā pašlaik paredzēto iespēju attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos izveidot kopīgu pagasta vai pilsētas pārvaldi ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīcībā esošo informāciju minēto atļauju ir lūgušas ap 10 pašvaldības, kas ļauj secināt, ka šāda prakse pašvaldībās nav ierasta.

Vienlaikus ministrija norāda, ka pašvaldības pārvaldes struktūras veidošana ir pašvaldības domes ekskluzīvās kompetences jautājums, turklāt katrā pašvaldībā ir atšķirīga sociālekonomiskā un ģeogrāfiskā situācija, ko vislabāk pārzina pati pašvaldība.

Likumprojekts pieļauj teritoriālā iedalījuma vienību apvienības izveidi tikai ar nosacījumu, ka katrā apvienību veidojošajā teritoriālā iedalījuma vienībā tiek nodrošināti līdz šim pagasta vai pilsētas pārvaldē pieejamie pakalpojumi - izziņu izsniegšana, nodokļu un nodevu maksājumu pieņemšana, pabalstu izmaksa, iesniegumu pieņemšana un informācijas pieejamības nodrošināšana par domes pieņemtajiem lēmumiem.