COVID-19LETA29 мар.

Pilnvaro Rīgas pašvaldības izpilddirektoru organizēt vakcinācijas procesu galvaspilsētā

Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē pilnvaroja Rīgas pilsētas izpilddirektoru slēgt līgumus, kas saistīti ar vakcinācijas procesa organizēšanu galvaspilsētā cīņai pret Covid-19 pandēmiju informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Pagājušajā nedēļā tika pieņemti grozījumi valdības noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas paredz, ka pašvaldības sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu izplata aktuālo informāciju par vakcināciju un veicina iedzīvotāju vēlmi vakcinēties, kā arī piedalās vakcinācijas procesa organizēšanā savā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvu vakcinācijas norisi, kā arī piedalās vakcinācijai paredzētu kompleksu izveidē un darbības nodrošināšanā.

"Rīga vēlas būt viena no pirmajām pašvaldībām, kur sāksies masu vakcinācija. Lai tas notiktu, paveikts liels darbs ļoti straujā tempā un no 1.aprīļa Rīgas Centrāltirgus būs gatavs šī procesa organizēšanai, bet dažu dienu laikā arī - pārējās vietas galvaspilsētā. Tālākā atbildība par to, vai vakcinācija varēs sākties, ir atkarīga no vakcīnu pieejamības un valdības spējas nodrošināt attiecīgo personālu," uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Domes lēmums paredz, ka izpilddirektors būs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumus, līgumus par lietošanas tiesībām, kas ir saistīti ar aktuālās informācijas par vakcināciju izplatīšanu, vakcinācijas procesa organizēšanu Rīgā, vakcinācijas pakalpojuma pieejamības veicināšanu, plašas sabiedrības vakcinācijas kompleksu izveidošanu un darbības nodrošināšanu.

Tāpat dome nolēma, ka SIA "Rīgas Centrāltirgus" gastronomijas paviljons tiek nodots izpilddirektora lietošanā vakcinācijas procesa organizēšanai un tas netiks iznomāts tirdzniecības vietu ierīkošanai.

Domes lēmuma izpildi finansēs no pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem.

Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem par cilvēkresursu pieejamību, kopējā vakcinācijas kapacitāte 1.aprīlī būs virs 112 200 vakcinācijas epizodēm nedēļā.

Rīgas domes izpilddirektora pienākumus pašlaik pilda Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja Elīna Trautmane.