LETA24 нояб.

Pagarina divu civilo ekspertu dalības laiku EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

Valdība šodien pagarināja civilo ekspertu Reiņa Janevica un Pāvela Trifanova dalības laiku Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā.

Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotajā rīkojuma projektā norādīts, ka valdība februārī pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās no 2020. līdz 2022.gadam, kas paredz līdz 11 civilo ekspertu nosūtīšana dalībai EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā.

Pēc ĀM paustā, valdības konceptuāli pieņemtais informatīvais ziņojums nosaka, ka pēc informācijas saņemšanas no EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par civilā eksperta nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". ĀM norādīja, ka EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā pašlaik piedalās četri nosūtītie civilie eksperti no Latvijas.

Ministrijā skaidroja, ka abi civilie eksperti ir piekrituši dalības laika pagarināšanai starptautiskajā misijā. Janevica dalības laiks pagarināts līdz nākamā gada 9.decembrim, bet Trifanova - līdz 2021.gada 30.novembrim.

Plānots, ka Janevicam tiks izmaksāts atalgojums minimālās mēneša darba algas apmērā - šogad tie būs 280 eiro, bet 2021.gadā 5667 eiro. Tāpat civilais eksperts saņems piemaksu par dalību starptautiskajā misijā, kas kopsummā veidos 29 668 eiro. ĀM veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par kopējo summu 8413 eiro.

Savukārt Trifanovam tiks izmaksāts atalgojums minimālās mēneša darba algas apmērā, kas šogad būs 430 eiro, bet nākamajā gadā 5500 eiro. Tāpat civilais eksperts saņems piemaksu par dalību starptautiskajā misijā 29 668 eiro apmērā, savukārt ĀM veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par kopējo summu 8413 eiro.

ĀM vērsa uzmanību, ka nosūtītajiem civilajiem ekspertiem, kas darbojas EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, EDSO izmaksā dienas naudu 125 eiro apmērā, no kuras ekspertam jāsedz uzturēšanās izdevumi. ĀM atzīmēja, ka ministrija segs veselības apdrošināšanas izdevumus 1543 eiro apmērā gadā atbilstoši EDSO noteiktajam apmēram.

Ministrijā skaidroja, ka saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas pienākums un starptautiskā misija šos izdevumus neapmaksā.