ЛатвияLETA26 февраля 2021

Profesionālās vidējās izglītības beidzējiem būs jākārto profesionālais kvalifikācijas eksāmens

Skolēniem, kuri gatavojas profesionālās vidējās izglītības nobeigumam Covid-19 pandēmijas laikā, būs jākārto profesionālais kvalifikācijas eksāmens, trīs obligātie eksāmeni un ja izglītojamais vēlas - arī vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, šonedēļ lēma Ministru kabineta sēdē.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka šogad izglītojamiem profesionālās vidējās izglītības programmu valsts noslēguma pārbaudījumi būs profesionālās kvalifikācijas eksāmens, trīs obligātie eksāmeni latviešu valodā, viena svešvalodā un matemātikā. Izglītojamie varēs kārtot arī vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, piemēram, ja tas nepieciešams iestājoties augstākās izglītības iestādē.

Arodizglītības programmu valsts noslēguma pārbaudījums, kā līdz šim būs profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Šāds regulējums būs piemērojams ne vien 2020./2021.mācību gadā, bet arī turpmāk attiecībā uz izglītojamajiem, kuri profesionālo izglītību apgūst saskaņā ar noteikumiem.

IZM uzsver, ka iepriekš Ministru kabineta noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, tāpat kā noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu, paredzēja, ka izglītojamais vidējās izglītības pakāpē kārto ne mazāk kā četrus eksāmenus: centralizēto eksāmenu latviešu valodā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles, matemātikā un vismaz vienu eksāmenu pēc izglītojamā izvēles.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, lai nodrošinātu veselības aizsardzības pasākumu ievērošanu un ierobežotu izglītojamo pulcēšanās reižu skaitu, valdība janvāra beigās pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, nosakot, ka izglītojamiem, kuri vispārējo vidējo izglītību apgūst atbilstoši noteikumiem būs jākārto trīs obligātie eksāmeni un ja izglītojamais vēlas viens vai vairāki izvēles eksāmeni.

Написать комментарий