ЛатвияLETA30 мар.

Latvijā 33% iedzīvotāju pieaugušo izglītību vērtē ļoti augstu

Latvijā 33% no aptaujātajiem iedzīvotājiem pieaugušo izglītību vērtē ļoti augstu, liecina Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma Latvijā EPALE.

Tāpat gandrīz trešā daļa no aptaujātajiem jeb 27% diezgan augstu vērtē pieaugušo izglītības nozīmi, piecu punktu skalā piešķirot tai četrus punktus, bet piektā daļa jeb 20% aptaujas dalībnieku pieaugušo izglītības nozīmei piešķīrusi trīs punktus, tās nozīmīgumu vērtējot kā vidēji svarīgu.

Nedaudz vairāk kā desmitā daļa jeb 13% aptaujāto dalībnieku pieaugušo izglītības nozīmei piešķīra atzīmi divi, norādot to kā salīdzinoši mazāk nozīmīgu. Viszemāko vērtējumu pieaugušu izglītības

nozīmei piešķīra 7% no respondentiem.

Kopumā 60% aptaujāto mūžizglītībai piešķīrusi atzīmes četrus un piecus punktus, kas, EPALE ieskatā, ir ļoti labs rādītājs, un parāda - vairākums sabiedrības apzinās izglītības nozīmīgumu visa mūža garumā.

Savukārt, atbildot uz jautājumu par tēmām un lektoriem, kurus aptaujātie vēlētos dzirdēt EPALE platformā, respondenti norādījuši uz ļoti dažādu, plašu tēmu spektru. Attiecībā uz izglītību šogad dominēja pieprasījums pēc materiāliem par tiešsaistes mācībām - iespējām un motivāciju darbam digitālajā vidē, psiholoģiju, mārketingu (e-risinājumi, pakalpojumu pielāgošana e-videi), iespējām pārkvalificēties, tādā veidā pielāgojoties jaunajiem apstākļiem.

Aptaujā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozarē respondenti labprāt vēlētos dzirdēt lekcijas par datorprasmēm, satura veidošanu, attēlu un video apstrādi, meklētājprogrammu un sociālo mediju specifiku ("Google" , "Facebook", "Instagram"). Savukārt kultūras izglītībā aptaujātie labprāt dzirdētu seminārus par kādām iedvesmojošām tēmām, publisko runu. Šogad arī vērojams izteikts pieprasījums pēc kursiem par psiholoģijas tēmām, personības izaugsmi, motivācijas rašanu.

Izglītības un zinātnes ministrijas "Erasmus+" projekts "EPALE Nacionālais atbalsta dienests" nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.

Pērnā gada nogalē un 2021.gada sākumā "Erasmus+" programmas projekta "EPALE Nacionālais atbalsta dienests" Latvijas komanda veica elektronisku aptauju ar mērķi noskaidrot viedokļus par EPALE platformas darbību, kā arī mūžizglītību Latvijā kopumā. Iegūtās atbildes tiks izmantotas, lai uzlabotu platformas darbību - gan tehniski, gan saturiski, pielāgotu to lietotāju vajadzībām, kā arī veicinātu jaunu lietotāju reģistrēšanos un vietnes aktīvu lietošanu.