ЛатвияLETA22 янв.

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas ģenerālsekretāre interesējusies par Latvijas ekspertīzi dezinformācijas apkarošanā

Latvijas vēstniekam un Valsts prezidenta personīgajam pārstāvim Eduardam Stiprajam, iesniedzot akreditācijas vēstuli Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) ģenerālsekretārei Luīzei Mušikivabo, viņa izrādījusi interesi par Latvijas ekspertīzi dezinformācijas apkarošanas jomā.

Kā informēja Ārlietu ministrijā (ĀM), Mušikivabo norādīja, ka šī ir problēma, ar kuru saskaras daudzas SFO dalībvalstis. Ģenerālsekretāre uzsvēra, ka SFO veic organizācijas reformas, kuru viens no mērķiem ir aktīvāk iesaistīt organizācijas novērotājvalstis SFO projektos un diskusijās.

Sarunā ģenerālsekretāre novērtēja veiksmīgo Latvijas un SFO sadarbību, īpaši uzsverot sadarbību franču valodas apmācībā. Sadarbība balstīta Latvijas un SFO noslēgtajā sadarbības memorandā. Sarunas partneri bija vienisprātis, ka franču valodas apmācības procesā vairāk ir jāizmanto mūsdienu digitālie rīki.

Latvija ir ieinteresēta attīstīt sadarbību tulkošanas un mākslīgā intelekta jomā. Kā piemēru vēstnieks minēja Latvijas tulkošanas uzņēmuma "Tilde" piedāvātās iespējas. Turklāt sarunas gaitā Stiprais informēja Mušikivabo par Latvijas izvirzīto kandidatūru ANO Drošības padomē 2025.gadā.

Latvija ir SFO dalībvalsts ar novērotājas statusu kopš 2008.gada, norādīja ĀM.