LETA20 нояб.

Policija sabiedriskās vietās varētu veikt atsevišķus masku nēsāšanas kontroles pasākumus

Policija sabiedriskās vietās varētu veikt atsevišķus masku nēsāšanas kontroles pasākumus.

Valsts policija (VP) atbilstoši savai kompetencei un resursiem turpina uzraudzīt, lai tiktu ievērotas Covid-19 infekcijas ierobežošanai noteiktās drošības prasības skaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Policija, iespējams, veiks atsevišķus kontroles pasākumus, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji lieto mutes un deguna aizsegus publiskās vietās. Tāpat, saņemot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, policija uz to reaģēs.

Policijas mērķis nav sodīt, bet gan preventīvi skaidrot un veicināt izpratni par ārkārtējo situāciju, kā arī panākt, lai iedzīvotāji izturas atbildīgi un ievēro noteiktos ierobežojumus.

"Katrs gadījums ir vērtējams individuāli - policija vērtēs atbildību atbilstoši situācijai un apstākļiem, tostarp brīdinot un veicot pārrunas. Ja tiks konstatēti apzināti, klaji pārkāpumi - par to pienāksies sods," norādīja Grāvīte.

Jau ziņots, ka Saeima oktobrī pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā, kas nosaka sodu par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās, kur to lietošanu prasa normatīvie akti.

Grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija (TM), un tie paredz, ka par mutes un deguna aizsega nelietošanu varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu 10 līdz 50 eiro apmērā. Šī norma stājusies spēkā šodien.