LETA30 нояб.

Sporta kriminoloģijā izstrādāti priekšlikumi prettiesisku nodarījumu preventīvo pasākumu uzlabošanai

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) aizstāvēts pirmais promocijas darbs Latvijā vēl mazattīstītajā sporta tiesību un sporta kriminoloģijas jomā, un tajā izstrādāti priekšlikumi prettiesisku nodarījumu preventīvo pasākumu uzlabošanai informēja RSU mediju attiecību vadītāja Ieva Nora Gediņa.

Darbā "Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze" jaunā tiesībzinātņu doktore Karina Zalcmane analizējusi pasaules mēroga sociālo fenomenu - futbola fanu subkultūru, kurā jau ilgāku laiku novērojams kriminalizācijas pieaugums. Lai gan pandēmija sporta līdzjutējus uz brīdi pārcēlusi tiešsaistē, futbola fani turpina aktīvi iesaistīties politiskās demonstrācijās, piemēram, vēl oktobra vidū vairāk nekā 2000 futbola fanu Prāgā protestēja pret pandēmijas diktētajiem ierobežojumiem.

Sporta kriminoloģija ir jauns tiesībzinātnes virziens, kura galvenais uzdevums ir izpētīt kriminalizācijas procesus sporta jomā un izstrādāt pasākumus to novēršanai. RSU norāda, ka Zalcmanes pētījums ir būtisks ieguldījums sporta kriminoloģijā, jo līdz šim Latvijā nav bijis oriģinālu pētījumu par likumpārkāpumiem, kas veikti sporta jomā un kuros piedalījušies futbola fani.

"Nacionālā līmenī šis jautājums nekad nav pētīts, bet patiesībā, lai arī latviešu fani ir diezgan mierīgi, salīdzinot ar Polijas vai Krievijas faniem, Latvijā pieredzēti diezgan daudzi pārkāpumi," pauda pētījuma autore.

Interese par šo virzienu pētniecei radās, studējot maģistrantūrā izklaides, mediju un sporta tiesības Vestminsteras universitātē Londonā. "Latvijā ir sports, bet nav sporta tiesību - joma vēl ir ļoti nesakārtota. Atgriežoties mājās, man bija skaidrs, ka jāsniedz savs ieguldījums sporta tiesību un kriminoloģijas attīstībā," stāstīja Zalcmane.

Viņas promocijas darba mērķis nav pierādīt to, ka visi futbola fani ir noziedznieki. "Gluži pretēji - šajā fanu masā es nodalu cilvēkus, kas padara futbolu par asiņainu sportu. Lielākā daļa futbola fanu ir miermīlīgi līdzjutēji," norādīja juriste.

Pētījumā gan identificēti mehānismi, kā veidojas šāda veida neformālas grupas, gan zinātniski pamatoti futbola fanu subkultūras elementi, gan izstrādāta apmeklētāju klasifikācija un noteikts futbola fana kriminoloģiskais portrets. Darbā arī izstrādāti priekšlikumi prettiesisku nodarījumu preventīvo pasākumu uzlabošanai.

Autore par pētījuma tēmu kopumā ir publicējusi desmit zinātniskas publikācijas. Turklāt promocijas darba rezultātiem ir arī praktisks pielietojums, jo jaunā doktore ir valdes locekle Starptautiskajā sporta tiesību asociācijā, kā arī ārvalstu zinātnieku darba grupā ir izstrādājusi vairākus starptautisko dokumentu projektus drošības pasākumu uzlabošanai un labas pārvaldības principa nodrošināšanai sporta jomā.

Zalcmanes promocijas darbu vadījis asociētais profesors, bijušais Valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis.