ЛатвияLETA13 апр.

Latvijai neizdosies sasniegt mērķi ieguldīt pētniecībā un attīstībā 1,5% no IKP

Latvijai neizdosies sasniegt mērķi ieguldīt pētniecībā un attīstībā 1,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), teikts Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātajā progresa ziņojumā par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.

Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu tiek gatavots katru gadu un iesniegts Eiropas Komisijai. Progresa ziņojumā atspoguļota valdības politika Eiropas Savienības (ES) Padomes rekomendāciju un "Eiropa 2020" stratēģijas mērķu izpildei.

Vērtējot Latvijas mērķu sasniegšanas progresu "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā, EM norādīja, ka virknē jomu Latvija ir pārsniegusi izvirzītos mērķus, bet divās jomās - ieguldījumi pētniecībā un nabadzības mazināšana - mērķi nav sasniegti.

Saskaņā ar Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem, bija paredzēts palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā līdz 1,5% no IKP, tomēr šis mērķis nav izpildīts, jo minētājai jomai tiek novirzīti 0,64% no IKP. Ministrijā piebilda, ka Latvijai neizdosies sasniegt nacionālajā līmenī noteikto mērķi attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.

Tāpat EM skaidroja, ka Latvija ir pārsniegusi nacionālajā līmenī noteikto mērķi par 121 000 cilvēku samazināt nabadzības riskam pakļauto un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaitu absolūtajā izteiksmē salīdzinājumā ar 2008.gadu. Tomēr īpatsvara ziņā Latvija mērķi nav sasniegusi, tāpēc ka nabadzības riskam pakļauto un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars kopš 2012.gada pieaug.

Vienlaikus vairākās jomās plāns ir izpildīts. "Eiropas 2020" paredz līdz 2020.gadam sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā iedzīvotāju grupai vecumā no 20 līdz 64 gadiem, tomēr šis mērķis ir pārsniegts, jo šīs vecuma grupas nodarbinātības līmenis ir 77,4%.

Augstākās izglītības ieguvušo personu īpatsvaru bija iecerēts palielināt līdz 34-36%, tomēr reāli plāns ir izpildīts, sasniedzot 45,7%.

"Eiropa 2020" plānā arī bija iecerēts samazināt skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvaru līdz 10%, tomēr plāna izpilde liecina, ka skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars ir 8,7%.

Izpildīts arī plāns palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas patēriņā līdz 40%, proti, šis īpatsvars ir 40,97.