ЛатвияLETA5 мая

900 skolotāji varēs iesaistīsies profesionālās pilnveides un atbalsta kursos

Izglītības iestāžu pedagogu labbūtības veicināšanai un nostiprināšanai aptuveni 900 skolotāji no 45 izglītības iestādēm visā Latvijā varēs iesaistīsies profesionālās pilnveides un atbalsta kursos "Atjaunošanās pēc izdegšanas - skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats" informēja Valsts izglītības satura centra(VISC) pārstāve Agnese Sviderska.

Pieredzes izglītības pieejā balstīto praktisko metožu treniņu programmu īstenos biedrība "Skalbes".

Profesionālās pilnveides kursa "Atjaunošanās pēc izdegšanas - skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats" mērķis ir praktiskā un atbalstošā veidā veicināt izglītības iestāžu pedagogu labbūtību, kā arī pilnveidot profesionālās iemaņas tās nostiprināšanai.

Kursos, kas norisināsies tiešsaistes formā, līdz šī gada augustam iecerēts iesaistīt aptuveni 900 pedagogus no 45 skolu kolektīviem visā Latvijā. Laika posmā no 27.aprīļa līdz 30.aprīlim programmā iesaistīsies pirmo trīs skolu - Aknīstes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Viļānu vidusskolas skolotāji.

Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitišķe stāstīja, ka Aknīstes vidusskola bija viena no pirmajām skolām valstī, kas pilnībā pārgāja uz attālinātām mācībām, jo novadā bija ļoti augsts kumulatīvais saslimstības rādītājs. Faktiski no tā brīža klātienes mācības nav atsākušās, pamazām tās atsākas tikai individuāli un ārtelpās.

"Skolā proporcija starp pedagogiem un skolēniem ir optimāla un pedagogu skaits nav liels, tomēr esošie skolotāji jūtas patiesi izdeguši un strādā uz psiholoģiskā sabrukuma robežas. Kolektīvs no kursiem sagaida nevis teorijas mācīšanu, bet patiešām psiholoģisku atbalstu," tā par pedagogu atbalsta kursiem stāstīja direktore.

Sviderska norādīja, ka izglītības iestāžu atlasei tika organizēta aptauja - pētījums par emocionālā klimata indeksu Latvijas skolās. Pētījuma rezultāti liecina, ka pedagogi Latvijā aptuveni divas reizes izteiktāk nekā uzskatāms par ideālu izjūt tādas emocijas kā rūpes, stress, apjukums, netaisnības sajūta un spēku izsīkums.

Papildus tam pētījumā noskaidrots, ka pedagogi aptuveni divas reizes mazāk nekā uzskatāms par ideālu izjūt tādas emocijas kā prieks, informētība, patstāvīgums un produktivitāte.

Pedagogu kursu programma iedalīta astoņās daļās - apzinātība, tās būtība un nozīme personīgajā labbūtībā, emocijas to rašanās un ietekme, cieņpilna attieksme un komunikācija, empātija, pašempātija un pašatbildība, domāšanas instrumenti spriedzes un trauksmes mazināšanai, emocionālās inteliģences attīstība, motivācijas un pašmotivācijas pieejas, kā arī ieradumi un to veidošana.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".