ЛатвияLETA9 июн.

VID sācis pieņemt pieteikumus grantam apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis pieņemt pieteikumus grantam apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju pavēstīja VID pārstāvji.

Eiropas Komisija ir saskaņojusi valdības apstiprinātos grozījumus atbalsta programmā granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Turpmāk atbalsts tiks fokusēts uz to nozaru komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk.

Precizēti ir arī atbalsta saņemšanas nosacījumi. Granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju komersanti var pieteikties līdz 2021.gada 15.jūlijam, savukārt 15.jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu 2021.gada 7.aprīlī pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai. Tādēļ no 2021.gada maija ir precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalstu fokusējot tieši uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota, līdz ar to ir noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021.gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams.

VID skaidroja, ka tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība, nodrošināšana ar personālu, elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība, remonts, biroju administratīvie pakalpojumi, un citas.

Tāpat minētie noteikumi paredz, ka no 2021.gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs apgrozījumu 2019. vai 2020.gada atbilstošajā mēnesī uzņēmumiem, kam atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020.gada atbilstošajā mēnesī.

Tāpat no 2021.gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs apgrozījumu 2019. vai 2020.gada atbilstošajā mēnesī uzņēmumiem, kam atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums kopš 2020.gada 1.aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019.gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

Savukārt no 2021.gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā uzņēmumiem, kuri reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji pēc 2020.gada 1.janvāra un atbalsta perioda mēnesī to apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Tāpat no 2021.gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā uzņēmumiem, kuri sākuši saimniecisko darbību pēc 2019.gada 1.janvāra un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atbalsta apmērs par jūniju tiks noteikts 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro mēnesī.

Ministru kabineta noteikumos precizēti arī nosacījumi, kad grantu apgrozāmajiem līdzekļiem nepiešķir, kā arī īpaši definēti nosacījumi, kad uzņēmumi var atkārtoti vērsties ar pieteikumu granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par tiem 2021.gada mēnešiem, par kuriem iepriekš tika saņemts atteikums.

Atbilstoši VID datiem līdz 6.jūnijam kopā reģistrēti 39 053 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 483 771 700,91 eiro. Līdz 6.jūnijam izmaksāti 25 090 grantu par kopējo summu 308 783 421,25 eiro. Kopā atteikti 4428 pieteikumi par kopējo summu 20 078 114,2 eiro.