ЛатвияLETA28 мая

LIAA inkubatoros atbalstu saņems 415 biznesa idejas un jaunie uzņēmumi

atvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros šā gada pavasara uzņemšanā pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām saņemti 863 pieteikumi, no kuriem darbu programmās sāks 415 dalībnieki pavēstīja LIAA pārstāve Beate Danusēviča.

Viņa informēja, ka inkubācijas programmai tika saņemti 337 uzņēmumu pieteikumi, no tiem uzņemti 84 dalībnieki, savukārt pirmsinkubācijas programmai pieteicās 526 biznesa ideju autori, no tiem sešu mēnešu programmā startēs 331 ideja.

Šogad pirmo reizi LIAA aicināja pieteikties arī Latvijas diasporas pārstāvjus. Interese izrādījās liela - pieteicās 79 pretendenti no 25 valstīm, tostarp no Kanādas, ASV, Šveices, Francijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas, Taivānas, Japānas, Mozambikas un Dienvidāfrikas.

Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova atzina, ka šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits. "Turklāt 2021.gada pavasara uzņemšanas rezultāti visos LIAA biznesa inkubatoros rāda, ka to uzņēmumu vidū, kas darbojas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju jomās un kuru darbības pamatā ir viedā specializācija, pieprasījums pēc šādas atbalsta programmas turpina augt," sacīja Očagova.

2020.gada rudens uzņemšanā LIAA biznesa inkubatoros tika saņemti 532 pieteikumi - 219 inkubācijas programmai un 313 pirmsinkubācijas programmai. No visiem 2020.gada rudenī iesniegtajiem pieteikumiem 16% biznesa idejas vai uzņēmumi darbojās kādā no augsto vai vidēji augsto tehnoloģiju jomām.

2021.gada pavasarī 67% inkubācijas programmā uzņemto uzņēmumu saistīti ar apstrādes rūpniecību. No visiem jaunajiem dalībniekiem 12% uzņēmumi darbojas informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē un 11% profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā.

Šajā uzņemšanā pirmo reizi tika uzrunāta Latvijas diaspora, aicinot pieteikties tiešsaistes pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. Uz aicinājumu pavisam atsaucās 71 biznesa ideju autors un astoņu uzņēmumu komandas no 25 valstīm. No diasporas pretendentiem LIAA biznesa inkubatoru tiešsaistes pirmsinkubācijas programmā ir uzņemts 71 biznesa idejas autors un triju uzņēmumu komandas inkubācijas programmā.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Latvijā darbojas 13 LIAA biznesa inkubatori - Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubators Rīgā, kā arī piecas biznesa inkubatoru atbalsta vienības Cēsīs, Gulbenē, Saldū, Jēkabpilī un Bauskā. LIAA biznesa inkubatoru darbību finansē Eiropas Savienība ERAF projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators" un Latvijas Republika.

Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2021.gada rudenī, jaunie dalībnieki pieteikumus varēs iesniegt septembrī.