ЛатвияLETA19 марта 2021

Rīgas mežu attālinātas ugunsgrēku atklāšanas sistēmā investēti 1,154 miljoni eiro

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā šonedēļ darbu sāka attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma, kurā kopumā investēti 1,154 miljoni eiro informēja Valsts meža dienestā (VMD).

Projektā "Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma" (AUANS) Rīgas reģionālajā virsmežniecībā uz 12 uguns novērošanas torņiem uzstādītas novērošanas kameras, kas spēj identificēt sadūmojumu līdz pat 15 kilometru attālumā, norādot šīs vietas koordinātas.

VMD skaidroja, ka sistēmas galvenais mērķis ir ātrāka un precīzāka ugunsgrēka vietas identificēšana, kas samazinās izdegušās mežu platības. Savukārt no torņiem saņemtā informācija tiks analizēta AUANS operatīvajā vadības centrā - Inčukalna meža ugunsdzēsības stacijā.

Tāpat VMD norādīja, ka 21.gadsimta sākumā ir bijuši mēģinājumi šādu sistēmu ieviest, bet gaidītais rezultāts netika sasniegts, savukārt 2017.gadā dzima ideja par šādas sistēmas ieviešanas pilotprojektu. Projekta izstrādē aizgūta arī pieredze no Lietuvas, kur šāda novērošanas sistēma darbojas jau gandrīz desmit gadus.

Šādas sistēmas ieviešana ir nebijis notikums ne tikai VMD vēsturē, bet arī Latvijas mežsaimniecības mērogā, uzsvēra dienestā.

Kā informēja VMD, turpmāk tiks apkopota, izvērtēta un analizēta AUANS darbība, un tiks vērtēta iespēja aprīkot ar šādu sistēmu arī pārejā Latvijas teritorijā esošos dienesta uguns novērošanas torņus. Šādas sistēmas izveide visā valstī nodrošinās būtisku meža resursu saglabāšanu nākotnē, norādīja VMD.

Projekta iepirkums tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" (meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana) projekta "Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana" ietvaros.

Tiesības AUANS sistēmas izveidošanai, uzstādīšanai un apkalpošanai iepirkuma konkursa noteiktajā kārtībā ieguva uzņēmums SIA "DATI Group".

Līguma kopējā summa ir 1,154 miljoni eiro, kur iekļauta aprīkojuma (tai skaitā programmatūras, licences) piegāde, uzstādīšana, programmēšana, testēšana un konfigurēšana, garantija, operatoru darba vietu aprīkošana un operatoru apmācības.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Написать комментарий