ЛатвияLETA06 июня 2021

Latvijā biežāk nekā citās ES dalībvalstīs darba laika sākumu un beigas nosaka darba devējs

Latvijā biežāk nekā citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs darba laika sākumu un beigas nosaka darba devējs pavēstīja Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP).

Statistikas pārvaldē informēja, ka 2019.gadā 73,1% nodarbināto Latvijas iedzīvotāju darbaspēka apsekojuma pauduši, ka darba laika sākumu un beigas viņiem nosaka darba devējs vai organizācija, kamēr ES šādu atbildi sniedza vidēji 60,8% respondentu. Vienlaikus Latvijā 15,3% nodarbināto minējuši, ka var paši pilnībā izlemt darba laika sākumu un beigas, kamēr ES šādu atbildi sniedzis 18,1%.

Apsekojumā arī secināts, ka pastāv nelielas atšķirības starp Latvijas un ES nodarbināto novērtējumu par iespēju paņemt vienu vai divas brīvas stundas darba dienas laikā. Latvijā 57,9%, bet ES 66,4% nodarbināto uzskata, ka viņiem darba dienas laikā paņemt vienu vai divas brīvas stundas ir pietiekami viegli un ļoti viegli, taču diezgan grūti un ļoti grūti to izdarīt ir 42,1% Latvijas un 33,6% ES nodarbināto.

Statistikas pārvaldē minēja, ka ir vērojamas atšķirības starp ES un Latviju darba stundu un klātbūtnes atzīmēšanu darbavietā. ES lielākai daļai jeb 78,8% darbinieku tiek fiksēta klātbūtne vai nostrādātās stundas darbavietā, kamēr Latvijā to dara tikai 37,1% darbinieku.

Gan Latvijā, gan ES vīrieši biežāk nekā sievietes strādā saspringtā režīmā, kad darba uzdevumi jāveic nepietiekamā laika sprīdī. Latvijā 34,2% nodarbināto vīriešu un 28% nodarbināto sieviešu vienmēr vai bieži ir jāstrādā saspringtā laika režīmā, kamēr ES attiecīgi 36,8% vīriešu un 35,4% sieviešu.

Nodarbinātās sievietes (91,2%) Latvijā biežāk nekā vīrieši (67%) norādījušas, ka pamatdarbu galvenokārt veic darba devēja telpās vai sev piederošās telpās (ES - 87,4% sieviešu un 71,8% vīriešu). Savukārt nodarbinātie vīrieši (19,6%) biežāk nekā sievietes (2,9%) ir norādījuši, ka pamatdarbu veic vietās, kas nav stacionāras, piemēram, satiksmes līdzekļos, vai citās vietās (ES - 13,1% vīriešu un 3,2% sieviešu).

Написать комментарий