ЛатвияLETA22 мая

Vairākiem augstskolu un koledžu studiju virzieniem pagarināts akreditācijas termiņš

Attālinātā darba un mācību režīma dēļ, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, vairākiem augstskolu un koledžu studiju virzieniem pagarināts akreditācijas termiņš, šonedēļ lēma Ministru kabinets.

Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), akreditācija līdz 22.augustam tiek pagarināta Biznesa vadības koledžas studiju virzienam "Tiesību zinātne", līdz 14.novembrim akreditācija noteikta Daugavpils Universitātes studiju virzienam "Vēsture un filozofija", bet līdz 2.decembrim akreditācija noteikta Latvijas Universitātes studiju virzienam "Mākslas".

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena "Psiholoģija" un Liepājas Universitātes studiju virziena "Vides aizsardzība" akreditācija pagarināta līdz 2.decembrim, kā arī Liepājas Jūrniecības koledžai studiju virzienu "Transporta pakalpojumi" akreditācija noteikta līdz 18.decembrim.

Studiju virzienu "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības", "Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas", "Ražošana un pārstrāde", "Arhitektūra un būvniecība", "Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna", "Veselības aprūpe" un "Sociālā labklājība" akreditāciju noteikta līdz 2022.gada 30.jūnijam.

"Mākslas", "Reliģija un teoloģija", "Vēsture un filozofija", "Ģeogrāfijas un zemes zinātnes", "Dzīvās dabas zinātnes", "Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija", "Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika" un "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" studiju virzienu akreditācija apstiprināta līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Savukārt studiju virzienu "Izglītība, pedagoģija un sports", "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas", "Tulkošana", "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija", "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija", "Transporta pakalpojumi", "Vides aizsardzība", "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" un "Militārā aizsardzība" akreditācija atzīmēta līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk par noteikto termiņu.