ЛатвияLETA29 апр.

Ūdensapgāde ar visu uzskaiti jānodod pakalpojuma sniedzējiem

Vienu no ilggadīgākajiem namu pārvaldīšanas problēmjautājumiem - ūdens patēriņa starpību - iespējams atrisināt, nododot pakalpojumu sniedzējam ūdens patēriņa uzskaiti, kā arī skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, un izvērtējot arī pilnīgu tiešo norēķinu ieviešanu par ūdensapgādes pakalpojumiem pavēstīja Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) pārstāvji.

LNPAA ieskatā visas līdzšinējās normatīvo aktu redakcijas, kas nosaka ūdens patēriņa uzskaiti, nav spējušas atrisināt ūdens starpības jautājumu, tādēļ ir nepieciešams pārtraukt modificēt esošo, acīmredzami neefektīvo regulējumu un izskatīt citu, kardināli atšķirīgu risinājumu, kas ļautu atrisinātu ūdens starpības problēmu pēc būtības.

"Ūdens patēriņa starpības jautājumā Latvija ir unikāla ne vien tāpēc, ka šāda uzskaites vienība ir radīta, bet arī tāpēc, ka jau gadu desmitus neizdodas no tās atbrīvoties, sakārtojot patēriņa uzskaiti. Esošā sistēma acīmredzami ir nepareiza un klientiem nesaprotama, jo lielākajai daļai klientu ik mēnesi ir jāmaksā kaut kāds nepatērēts pakalpojuma daudzums jeb ūdens patēriņa starpība. Ir pienācis laiks nolikt malā atrunas un vienoties par tādu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu, kas samazina un kontrolē starpības veidošanos," pauda LNPAA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis.

Ar normatīvo aktu regulējumu iespējams noteikt, ka neraugoties uz ēkas iekšējo tīklu piederību dzīvokļu īpašniekiem, individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ir pakalpojuma sniedzēja īpašums un atbildība. Savukārt atbildība par iekšējo ūdensapgādes sistēmu paliek dzīvokļu īpašnieku ziņā, skaidroja LNPAA pārstāvji.

SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš norādīja, ka ūdens patēriņa uzskaites zudumu jeb starpības rašanās faktori ir zināmi un tos novērst ir iespējams, šo dzīvokļu uzskaiti pilnā apmērā nododot ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējam. Viņaprāt, līdzīgi kā tas ir, piemēram, ar elektroenerģijas piegādi, nav nekādu ierobežojumu šādu sistēmu realizēt visā Latvijā, tāpēc ir jāievieš nediskriminējoša un mūsdienīga uzskaites sistēma, tādējādi izskaužot ūdens patēriņa starpības jēdzienu.

"Tikai pakalpojuma sniedzējs var nodrošināt vienota standarta skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos ar attālinātās nolasīšanas sistēmu. Šobrīd pastāvošais ūdens patēriņa uzskaites princips Latvijā ir acīmredzami neieinteresētu atbildīgo iestāžu darbības rezultāts, pārprasti interpretējot godīguma principu. Cilvēkiem ir jāmaksā par "nepārprotami" uzskaitītu patērētā ūdens daudzumu, nevis jāsedz papildus starpība, kuras cēloņi ir interpretējami," skaidroja Lesiņš.

LNPAA apvieno 40 namu apsaimniekošanas uzņēmumus no visiem Latvijas reģioniem. LNPAA biedri ar savu līdzdalību veicina Latvijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares harmonisku attīstību. LNPAA piedalās Latvijas mājokļu attīstības politikas pilnveidē un ar nozari saistīto normatīvo aktu izstrādē. Asociācijas biedri darbojas dažādās valsts un nevalstisko organizāciju darba grupās.