ЛатвияLETA27 мая

Tuvākajos gados energoefektivitātes pasākumiem plānots novirzīt gandrīz 600 miljonus eiro

Tuvākajos gados iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai plānots atbalsts kopumā gandrīz 600 miljonu eiro apmērā pavēstīja Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji.

Ministrijā norādīja, ka līdztekus uzņēmumu digitalizācijai un iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanai, ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana nav iedomājama bez energoefektivitātes pasākumu īstenošanas un resursu efektīvas izmantošanas. Tādēļ nozīmīga loma Latvijas Atveseļošanas fonda plānā veltīta klimata pārmaiņām un vides ilgtspējai, kopumā paredzot šim mērķim lielāko daļu jeb 37% no kopējā Latvijai piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma.

EM pārziņā ir atbalsta pasākumu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai ēku sektorā, uzņēmējdarbībā un elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai. Šo pasākumu īstenošanai no Atveseļošanas fonda plānots finansējums gandrīz 300 miljonu eiro apmērā.

Ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs (NA) pavēstīja, ka tuvākajos gados atbalsts energoefektivitātes pasākumiem kopumā veidos gandrīz 600 miljonus eiro, kas būs gan no Atveseļošanās fonda, gan Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Papildu atbalsts plānots arī īres māju būvniecībai gandrīz 43 miljonu eiro apmērā un sociālo mājokļu atjaunošanai vai būvniecībai vairāk kā 50 miljonu eiro apmērā.

Vitenbergs skaidroja, ka jauns atbalsts no Atveseļošanās fonda līdzekļiem daudzdzīvokļu māju atjaunošanai varētu būt pieejams šā gada otrajā pusē, bet nākamgad pakāpeniski plānots sākt arī citu atbalsta programmu īstenošanu. Papildu tam, tiek strādāts pie vēl vienas jaunas atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju remontiem un to teritoriju jeb pagalmu labiekārtošanai, kas arī būs pieejama tuvāko mēnešu laikā.

EM ir sākusi darbu pie attiecīgo Atveseļošanās fonda atbalsta programmu izstrādes un līdz 2026.gadam paredz sniegt atbalstu vairākiem pasākumiem. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams kombinētais finanšu instruments ar granta elementu kopumā 57,28 miljonu eiro apmērā.

Valsts ēku ar kultūras funkciju energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai paredzēts piešķirt grantus 23,96 miljonu eiro apmērā.

Energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmējdarbībā, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, veicinot viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos, tostarp, sekmējot jaunu ar klimata mērķu sasniegšanu saistītu produktu un tehnoloģiju izstrādi uzņēmumiem būs pieejami granti, kā arī kombinētie finanšu instrumenti vairāk nekā 120 miljonu eiro apmērā.

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai, lai veicinātu ilgtspējīgi saražotas elektroenerģijas pieaugumu un patēriņu izmaksu ziņā visefektīvākajos veidos, paredzēts atbalsts 80 miljonu eiro apmērā.

Atveseļošanas fonda plāna klimata komponentes pamatā ir 2019.gadā apstiprinātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns un galvenie reformu un investīciju virzieni paredz siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu transporta sektorā, energoefektivitātes paaugstināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

EM piedāvātais pasākumu kopums Atveseļošanas fonda ietvaros Latvijas ātrākai atveseļošanai pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus - klimata pārmaiņas, uzņēmumu digitalizāciju, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu un ekonomikas transformāciju un produktivitāti, uzņēmējdarbības atbalstam kopumā paredzot vismaz 450 miljonus eiro.

Atveseļošanas fonds ir jauna, Eiropas Komisijas (EK) centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Fonda mērķis - atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns ir sagatavots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem, ņemot vērā EK ieteikumus un ES Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Fonda līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē, un tie investējami līdz 2026.gadam.