ЛатвияLETA21 апр.

Turpmāk vārda un uzvārda maiņu varēs pieteikt attālināti

Šnedēļ valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu, kurš paredz, ka turpmāk iesniegumu par vārda, vai uzvārda maiņu Dzimtsarakstu departamentam būs iespējams iesniegt attālināti.

Šāda iespēja tika nodrošināta jau pērnā gadā, lai mazinātu Covid-19 izplatību, paredzot, ka iesniegums tiek nosūtīts pa pastu vai elektroniski, tādējādi samazinot klātienes kontaktēšanos epidemioloģiskās situācijas laikā.

Departamentā, aptuveni septiņu mēnešu laikā, saņemti 124 iesniegumi, līdz ar to TM secināja, ka šāda kārtība ir atbalstāma un atstājama arī turpmāk.

Ievērojot minēto, kā arī to, ka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, kā arī to, ka Departamentā regulāri tiek iesniegti iesniegumi par vārda vai uzvārda, vai tautības ieraksta maiņu, ar Likumprojektu paredzēts nostiprināt iespēju, ka iesniegumu arī turpmāk varēs iesniegt Departamentā, nosūtot to pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu "Latvija.lv".

TM ieskatā šāda iesniegšanas kārtība būtiski mazina administratīvo slogu iesnieguma iesniegšanas procesā, kā arī piedāvā sabiedrībai dažādus iesnieguma iesniegšanas kanālus.