LETA13 апр.

EK ierosinājusi krīzes laikā atbrīvot no PVN vitāli svarīgas preces un pakalpojumus

Eiropas Komisija (EK) ierosinājusi atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) preces un pakalpojumus, ko EK, Eiropas Savienības (ES) struktūras un aģentūras dara pieejamus dalībvalstīm un iedzīvotājiem krīzes laikā informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

EK atzīmēja, ka šādi tiek reaģēts uz koronavīrusa pandēmijas laikā gūto pieredzi, kas, cita starpā liecina, ka PVN, ko iekasē par dažiem darījumiem, galu galā iepirkuma darbībās ir izmaksu faktors, kas noslogo ierobežotos budžetus. EK iniciatīva maksimāli palielinās to ES līdzekļu efektivitāti, ko izmanto sabiedrības interesēs, lai reaģētu uz krīzēm, tādām kā dabas katastrofām un ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā. Paredzēts, ka tā arī stiprinās ES līmeņa katastrofu un krīžu pārvarēšanas struktūras, piemēram, tās, uz kurām attiecas ES veselības savienība un ES civilās aizsardzības mehānisms.

Kad būs ieviesti jaunie pasākumi, EK un ES aģentūras un struktūras varēs bez PVN importēt un iegādāties preces un pakalpojumus, ja šie pirkumi paredzēti izplatīšanai ārkārtas reaģēšanas pasākuma laikā ES. Saņēmēji var būt dalībvalstis vai trešās personas, tādas kā valsts iestādes un organizācijas, piemēram, slimnīca, valsts veselības aizsardzības vai katastrofu seku novēršanas iestāde.

Ierosinātais atbrīvojums attiecas uz precēm un pakalpojumiem, piemēram, diagnostikas testi un testēšanas materiāli un laboratorijas iekārtas, individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi, respiratori, maskas, medicīniskais apģērbs, dezinfekcijas līdzekļi un aprīkojums, teltis, nometnes gultas, apģērbs un pārtika, meklēšanas un glābšanas aprīkojums, smilšu maisi, glābšanas vestes un piepūšamās laivas.

Atbrīvojums attiecas, piemēram, arī uz antimikrobiāliem līdzekļiem un antibiotikām, ķīmisko apdraudējumu pretindēm, līdzekļiem pret radiācijas traumām, antitoksīniem, joda tabletēm, asins pagatavojumiem vai antivielām, radiācijas mērierīcēm, nepieciešamo produktu izstrādi, ražošanu un iepirkumu, pētniecības un inovācijas darbībām, stratēģisku produktu krājumu veidošanu, farmācijas atļaujām, karantīnas telpām, klīniskiem izmēģinājumiem un telpu dezinfekciju.

EK skaidroja, ka tiesību akta priekšlikums, ar ko grozīs PVN direktīvu, tagad tiks iesniegts Eiropas Parlamentam (EP) nolūkā saņemt tā atzinumu un ES Padomei - priekšlikuma pieņemšanai. Dalībvalstis līdz 2021.gada 30.aprīlim pieņems un publicēs normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās minētos noteikumus piemēros no 2021.gada 1.janvāra.

EK uzsvēra, ka jaunā koronavīrusa pandēmija ir krasi izgaismojusi saskaņotas, izlēmīgas un centralizētas ES līmeņa sagatavošanās un reaģēšanas nozīmi krīzes laikā. Saistībā ar koronavīrusa pandēmiju Urzulas fon der Leienas vadītā EK jau ir iezīmējusi plānus, kā stiprināt ES sagatavotību un pārvaldību pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumos, un iepazīstinājusi ar spēcīgākas Eiropas veselības savienības pamatelementiem.

Vienlaikus EK ir ierosinājusi stiprināt ES dalībvalstu sadarbību, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu, lai uzlabotu reaģēšanu uz turpmākām dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām. Piemēram, saistībā ar jauno Eiropas veselības savienību EK paziņoja par Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) izveidi, lai ārkārtas situācijās veselības jomā ātri izvērstu visprogresīvākos medicīniskos un citus pasākumus, aptverot visu vērtības ķēdi - no koncepcijas līdz izplatīšanai un izmantošanai.

Pēc EK paustā, ES jau ir veikusi pasākumus nodokļu un muitas jomā, lai atbalstītu koronavīrusa pandēmijas apkarošanu un atveseļošanos no tās. 2020.gada aprīlī ES vienojās atcelt muitas un PVN maksājumus par tādu masku un citu aizsardzības līdzekļu importu, kas nepieciešami pandēmijas apkarošanai.

Šis atbrīvojums paliek spēkā, un tiek gatavoti plāni tā termiņa pagarināšanai. 2020.gada decembrī ES dalībvalstis vienojās par EK ierosinātajiem jaunajiem pasākumiem, lai atļautu pagaidu atbrīvojumu no PVN vakcīnām un testēšanas komplektiem, ko pārdod slimnīcām, ārstiem un privātpersonām, kā arī cieši saistītiem pakalpojumiem. Saskaņā ar grozīto direktīvu dalībvalstis var piemērot pazeminātas vai nulles likmes gan vakcīnām, gan testēšanas komplektiem.