LETA27 дек.

No 1.janvāra par virs 45 eiro vērtām dāvanām no Lielbritānijas būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN

Saņemot no Lielbritānijas nekomerciālu pasta sūtījumu ar dāvanu, kuras vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam no 2021.gada 1.janvāra būs jāmaksā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (PVN), jo attiecībā uz Apvienoto Karalisti turpmāk būs tādi paši nosacījumi kā uz citām ārpus Eiropas Savienības (ES) esošajām valstīm.

No 1.janvāra uz sūtījumu saņemšanu no Lielbritānijas pa pastu vai kurjerpastu attieksies tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus ES, liecina informācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā.

Sūtījumu, ko privātpersona no Apvienotās Karalistes sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tikai tad, ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas kā dāvanu, ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem. Preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

Saņemot no Lielbritānijas nekomerciālu pasta sūtījumu, kurā preču vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā būs akcīzes preces, papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

Muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja nekomerciālajā sūtījumā esošo preču vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi - 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā ir 21%.

Ja sūtījums sastāvēs no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja sūtījumā būs viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.

Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam.

Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties - vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju ("Latvijas Pastu" vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā, kas būs maksas pakalpojums.

Gadījumos, ja pasta sūtījuma pavadzīmē norādītā informācija nav pietiekama, lai identificētu, vai sūtījums ir nekomerciāls, piemēram, nav iespējams droši identificēt, ka sūtītājs ir privātpersona, nav norādīts precīzs preces apraksts, sūtījuma veids (piemēram, dāvana), vai nepieciešams precizēt preces vērtību, muitas deklarācija ir jāsniedz arī par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 45 eiro.

No 2021.gada 1.janvāra nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no Apvienotās Karalistes, atbrīvos no muitas nodokļa - ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, no PVN - ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro.

Tādējādi nelielas vērtības komerciālu sūtījumu atbrīvos no muitas nodokļa un PVN, ja preču vērtība nepārsniegs 22 eiro.

Ja kopējā preču vērtība sūtījumā pārsniegs 22 eiro, bet nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN. Savukārt, ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN.

Atbrīvojumi no nodokļiem neattieksies uz sūtījumā esošiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi, tiks ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

Piemēram, ja dokumentos norādītā preces vērtība būs 20 eiro, tad tiks piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas. Savukārt, ja sūtījumā būs prece 100 eiro vērtībā, tad sūtījums tiks atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiks aplikts ar PVN. Šajā gadījumā, aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība (100 eiro) un dokumentos norādītās piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem.

No 2021.gada 1.jūlija, stājoties spēkā grozījumiem ES normatīvajos aktos, atbrīvojums no PVN komerciāliem sūtījumiem vairs netiks piemērots. Līdz ar to saņēmējam būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā, tas ir, sākot no pirmā centa.

Tātad, ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN un muitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

Piemēram, sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 eiro un piegādes izmaksas divi eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN - 21% no 12 eiro jeb 2,52 eiro.