ЛатвияLETA16 мая

Soda naudā par konkurences pārkāpumiem pērn iekasēti 935 000 eiro

Konkurences padome (KP) pagājušajā gadā soda naudās par konkurences pārkāpumiem iekasējusi 934 957 eiro informēja KP pārstāvji.

KP jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2020.gada būtiskākos iestādes darba rezultātus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā.

Ziņojumā teikts, ka kopējais sabiedrības ieguvums no KP darbības, novēršot konkurences kropļojumus, veicot uzraudzību tirgos un rosinot tajos izmaiņas ar mērķi veicināt godīgu konkurenci, kā arī uzraugot lielo uzņēmumu apvienošanos darījumu īstenošanu, 2020.gadā ir mērāms 24,1 miljona eiro apmērā. Savukārt valsts budžetā ieskaitīti naudas sodi 934 957 eiro apmērā.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis atzīmēja, ka 2020.gads ir pirmais KP trīs gadu darbības stratēģijas izpildes gads un no šī gada konkurences uzrauga līdzšinējās trīs vērtības - tiesiskums, profesionalitāte un neatkarība - papildinātas ar jaunu vērtību - attīstību. "Pirmie pamatakmeņi iestādes attīstībai ir ielikti - aizvadītā gada izskaņā tika panākts atbalsts valdībā, lemjot par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei tās IT izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanai un darbinieku kompetenču attīstībai," viņš pauda.

Tāpat KP norādīja, ka 2020.gads bija arī pirmais, kad KP varēja izmantot jauniegūtās pilnvaras vērsties pret publisku personu - valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību - radītiem konkurences kropļojumiem. Pirmajā uzraudzības gadā saņemti apmēram 200 dažādu iesniegumu par publisko personu rīcību, no kuriem lielākā daļa ir sūdzības par publisku personu izvirzītiem konkurenci ierobežojošiem noteikumiem iepirkumos.

"Ņemot vērā, ka pilnvaras vērsties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem KP ieguva vien 2020.gada 1.janvārī, pirmais gads aizvadīts principa "konsultē vispirms" zīmē, izglītojot un konsultējot. Papildu tam KP īstenoja arī četru tirgu uzraudzību, kurās tika vērtēta publisku personu darbība, un uzraudzībā gūtie secinājumi ir nozīmīgi publisku personu turpmākā izglītošanā par konkurences neitralitātes principa ievērošanu," informēja iestādē.

KP pērn šajā jomā kopumā konstatējusi trīs pārkāpumus un naudas sodos piemērojusi 5,7 miljonus eiro. 2020.gadā par iespējamu darbību saskaņošanu dažādos iepirkumos izteikti trīs brīdinājumi kopā septiņām personām, tostarp divos gadījumos konstatēts, ka ne tikai uzņēmumu rīcībā ir saskatāmas iespējamas aizliegtas vienošanās, bet arī publisku personu - pašvaldību un to kapitālsabiedrību, kas organizē iepirkumus, - rīcība nav veicinājusi godīgu konkurenci. Savukārt, lai iegūtu pierādījumus par iespējamām aizliegtām vienošanām, 2020.gadā īstenota inspekcija sešos uzņēmumos.

Pērn noslēgtas trīs tiesvedības, visos gadījumos atstājot spēkā iestādes lēmumu. Tāpat veikta uzraudzība kopumā astoņos tirgos, KP redzeslokā nokļūstot publiskām personām, kā arī mazumtirdzniecībai, kur KP atklāja trūkumus līgumsodu piemērošanas kārtībā starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem Covid-19 laikā un sniedza ieteikumus to novēršanai.

Tāpat KP pērn aizvadīja 29 tikšanās ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, lai diskutētu un meklētu risinājumus konkurences attīstībai un godīgas konkurences principu ievērošanai dažādās nozarēs.