ЛатвияLETA3 февр.

"Mediju atbalsta fonda" konkursā nacionālajiem medijiem sadalīs 717 000 eiro

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis projektu konkursu "Mediju atbalsta fonda" programmā, kas paredzēts masu medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā ar kopējo pieejamo finansējumu 717 201 eiro apmērā.

Kā informēja SIF pārstāve Zane Jēkabsone, šogad konkursā audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem pieejams finansējums 285 990 eiro apmērā, audiāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem - 144 990 eiro, preses izdevumiem - 180 710 eiro, taču interneta vietnēm - 105 511 eiro.

SIF pārstāve vērsa uzmanību, ka projektu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2.marta plkst.12.

Projektu pieteikumus vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viena mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja, kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Jēkabsone arīdzan norādīja, ka turpinās pieteikšanās citos "Mediju atbalsta fonda" konkursos. Programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 17.februāra plkst.12, savukārt konkursā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" pagarināta pieteikšanās līdz 24.februāra plkst.12.

SIF pārstāve uzsvēra, ka pērn kopumā tika atbalstīti 68 projektu pieteikumi "Mediju atbalsta fonda" ietvaros, tostarp 19 nacionālo mediju kategorijā, 40 projekti reģionālajos un vietējos medijos, bet mediju satura veidošanai diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā - deviņi.

"Mediju atbalsta fonda" mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.