ЛатвияLETA12 мар.

Novērš konkurences neitralitātes pārkāpumus kapu bedru rakšanas pakalpojumu tirgū

Konkurences padome (KP) novērsusi konkurences neitralitātes pārkāpumus kapu bedru rakšanas pakalpojumu tirgū informēja iestādē.

Veicot tirgus uzraudzību kapu bedru rakšanas pakalpojumu tirgū, KP konstatēja, ka vairākas pašvaldības, kas nodrošina šo pakalpojumu, ierobežo vai pat izslēdz privāto komersantu tiesības darboties tirgū. Lai nepieļautu iespējamus konkurences neitralitātes pārkāpumus, KP noslēdza pārrunu procedūras ar Daugavpils un Ventspils pilsētu pašvaldībām, kuru rezultātā pašvaldības ir grozījušas saistošos noteikumus.

KP tirgus uzraudzību uzsāka pēc saņemtas sūdzības par iespējamu konkurences neitralitātes pārkāpumu publiskas personas - Liepājas pilsētas pašvaldības - darbībās, piešķirot tās iestādei "Liepājas kapsētu pārvalde" ekskluzīvas tiesības sniegt kapu bedru rakšanas pakalpojumus Liepājā.

Uzraudzības ietvaros KP ieguva informāciju no desmit valstspilsētām un sešu novadu pašvaldībām ar lielu iedzīvotāju skaitu un secināja, ka Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Talsos kapu bedru rakšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība. Tāpat arī vairāku pašvaldību kapitālsabiedrības ir ne tikai ieguvušas ekskluzīvas tiesības sniegt kapu bedru rakšanas pakalpojumu, bet arī aktīvi iesaistās citu apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā.

KP ieskatā bija konstatējamas pašvaldību kapitālsabiedrību priekšrocības attiecībā pret citiem apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas attiecīgo pašvaldību teritorijās. KP norādīja, ka, vērtējot priekšrocības, vērā tika ņemts pakalpojuma specifiskais raksturs, kas liek patērētājiem ierobežotā laikā pieņemt lēmumu par apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja izvēli, kā arī mudina patērētājus saņemt visus ar apbedīšanu saistītos pakalpojumus pie viena tirgus dalībnieka, nevis veikt izpēti, salīdzinot dažādus apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus un to piedāvātās cenas.

Lai novērstu konkurences neitralitātes pārkāpumus, KP veica pārrunas ar Daugavpils un Ventspils pilsētu pašvaldībām, ņemot vērā, ka to kapitālsabiedrībām SIA "Labiekārtošana-D" un SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" piederēja ekskluzīva tiesība sniegt kapu bedru rakšanas pakalpojumu.

"Priekšrocības bija nostiprinātas pašvaldību saistošajos noteikumos, kā arī kapitālsabiedrības sniedza citus apbedīšanas pakalpojumus. Pārrunu rezultātā pašvaldības pieņēma lēmumu grozīt saistošajos noteikumos noteikto kārtību, ļaujot privātajiem tirgus dalībniekiem uzsākt kapu bedru rakšanas pakalpojuma sniegšanu Ventspils un Daugavpils pilsētu teritorijās," skaidroja KP.

Ņemot vērā, ka Rīgā un Liepājā kapu bedru rakšanas pakalpojumu nodrošina iestādes, kas sniedz tikai kapu bedru rakšanas pakalpojumu, līdz ar to KP nekonstatēja, ka tādējādi rastos priekšrocības kādam tirgus dalībniekam.

KP norādīja, ka tām būtu jāvērtē, vai nepastāv iespēja ļaut sniegt kapu bedru rakšanas pakalpojumu privātajiem tirgus dalībniekiem, ņemot vērā, ka jau tirgū darbojas privātie tirgus dalībnieki, kas spētu sniegt minēto pakalpojumu un nepastāv tirgus nepilnība.