ЛатвияLETA26 апр.

PTAC piemērojis 2000 eiro sodu uzņēmumam "A-mēbeles.lv"

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 2000 eiro sodu uzņēmumam SIA "A-mēbeles.lv" par Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārākumiem pavēstīja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Viņa informēja, ka uzņēmuma komercprakse tiek īstenota tīmekļvietnē "www.a-mebeles.lv", patērētājiem piedāvājot preces, par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus, taču neievērojot patērētāju likumiskās tiesības un nepildot līgumus.

PTAC saistībā ar konkrēto "A-mēbeles.lv" īstenoto komercpraksi līdz 19.martam saņēma kopumā 43 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm un tālruņa zvaniem, sniedza 69 konsultācijas, savukārt kopš 19.marta saņemti vēl 14 patērētāju iesniegumi.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai uzņēmums mājaslapā maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību, vai to pieejamību noteiktajā termiņā, nepiegādā patērētājiem pasūtītās un apmaksātās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus "A-mēbeles.lv" neievēro normatīvos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde.

Arī patērētāju saziņa ar kompāniju ir apgrūtināta. Pēc PTAC vēstītā, "A-mēbeles.lv" izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. Uzņēmuma izteiktie solījumi par preces piegādi vai patērētāja samaksātās naudas atdošanu netiek pildīti.

PTAC uzskata, ka minētā "A-mēbeles.lv" rīcība negatīvi ir ietekmējusi vai varēja ietekmēt daudzu patērētāju ekonomiskās intereses un rīcību, tostarp, radot patērētājiem zaudējumus. Tādējādi uzņēmuma īstenotā komercprakse ir uzskatāma par profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

Atbilstoši PTAC lēmumam uzņēmumam aizliegts īstenot negodīgu komercpraksi, kā arī "A-mēbeles.lv" uzlikts par pienākumu mājaslapā sakārtot trūkstošo informāciju atbilstoši normatīvu prasībām.

Kompānija "A-mebeles.lv" reģistrēta 2019.gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Sintija Ceiziņa. Kompānijas apgrozījums no 2019.gada 21.maija līdz 2019.gada 31.decembrim bija 20 431 eiro, bet zaudējumi - 5578 eiro. Šogad 22.aprīlī uzņēmumam bija 11 455 eiro nodokļu parāds.