ЛатвияLETA8 мар.

No 1.aprīļa iespējams pieteikties atbalstam biodrošības pasākumu ieviešanai

No 1.aprīļa iespējams pieteikties atbalstam biodrošības pasākumu ieviešanai putnkopības nozarē 369 000 eiro apmērā informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

"Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" desmitajā kārtā putnkopības nozarei pieejams finansējums 369 000 eiro apmērā, ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ieviešanu. Finansējumam iespējams pieteikties no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim.

LAD skaidroja, ka atbalstu var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrētie mazie un vidējie uzņēmumi, kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus.

Dienestā norādīja, ka kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas. Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta un atbalstu izmaksās pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā "lad.gov.lv" sadaļā "Atbalsta veidi" - "Projekti un investīcijas".

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Svarīgi ievērot, ka projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti, uzsvēra dienestā.

Projektu iesniegumu pieņemšanu biodrošības atbalsta pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Līdztekus LAD pārstāvji informēja, ka LAD kopā ar PVD 17.martā, plkst.13, organizēs vebināru par plānotajiem biodrošības pasākumiem.

Vebinārs "Atbalsts biodrošības pasākumiem" notiks tiešsaistes saziņas vietnē "Zoom". Reģistrāciju vebināram var veikt LAD tīmekļvietnē.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.