ЛатвияLETA29 мая 2021

LU šogad sporta stipendijas piešķirs aptuveni 50 studējošajiem sportistiem

Latvijas Universitāte (LU) šogad sporta stipendijas piešķirs aptuveni 50 studējošajiem sportistiem informēja LU.

LU jau vairākus gadus atbalsta augsta līmeņa sportistus, piešķirot sporta stipendijas studijām augstskolā.

LU aicina jaunos augsta līmeņa sportistus izmantot LU piešķirtās sporta stipendijas, kas nodrošina iespēju sportistiem iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un vienlaikus turpināt sportista karjeru.

Sporta stipendija, kā tas ierasts daudzās Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs, nodrošina studiju maksas segšanu, ja sportists uzrādījis augstus sasniegumus savā sporta veidā un vienlaikus ir sekmīgs arī studijās LU.

"Laiks, kurā šobrīd dzīvojam, ir pierādījis, ka ir jādomā vairākus soļus uz priekšu. Straujā sporta pasaule ir nedaudz apstājusies, tādēļ sportistiem aktīvi jādomā, kā turpmāk sevi realizēt. Nereti ir zināmas situācijas, kad sabiedrībā zināmi sportisti pēc sportista karjeras beigām ir apjukuši, jo nonāk pie vairākiem jautājumiem - ko darīt, kā to darīt, ko turpināt. Lai mazinātu šādas situācijas jauno sportistu vidū, LU dod šo unikālo iespēju - apvienot vairākas lietas vienlaicīgi," skaidroja LU sporta centra direktors Uģis Bisenieks.

Написать комментарий