LETA30 окт.

Konceptuāli atbalsta ļaut zemes īpašniekiem par zemes dzīļu ieguvi saņemt kompensācijas

Saeima vakardien konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par zemes dzīlēm", kas paredz, ka gadījumos, ja zemes dzīles būs nepieciešams izmantot sabiedrības un valsts interesēs, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos varēs noteikt zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumus, par ko zemes īpašnieki varēs saņemt kompensācijas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) iepriekš skaidroja, ka pašreiz spēkā esošais zemes īpašuma un zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums neveicina investoru interesi par derīgajiem izrakteņiem, kas atrodas dziļākajos zemes slāņos, tai skaitā kristāliskajā pamatklintājā.

"Šobrīd jebkuri zemes dzīļu izmantošanas darbi ir tieši atkarīgi no zemes īpašnieka, un veikt ģeoloģisko kartēšanu vai citus sistemātiskus ģeoloģiskās izpētes darbus, kas ļautu aptvert visu valsts teritoriju vai tās būtisku daļu, nav iespējams," pauž ministrijā.

Patlaban potenciālajam investoram vai zinātniskajai institūcijai jāvienojas ar katru zemes īpašnieku par derīgo izrakteņu meklēšanas, izpētes vai ieguves darbu veikšanu vēl pirms zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanas. Piemēram, ja valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala licences laukumā ietilpstošā nekustamajā īpašumā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar domājamām zemes daļām, zemes dzīļu izmantošana nav iespējama bez visu zemes īpašnieku piekrišanas, pat, ja zemes dzīļu izmantošanas darbība var neietekmēt zemes īpašnieku izmantot savu nekustamo īpašumu.