ЛатвияLETA14 апр.

Informāciju par iespējamiem katastrofu draudiem saņems mobilajos tālruņos

Valdība trešdien atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto risinājumu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanai, kas paredz informāciju par iespējamiem katastrofu draudiem vai militāro apdraudējumu iedzīvotājiem nosūtīt mobilajos telefonos.

Kā skaidro IeM, tā dēvētā šūnu apraide ir progresīva tehnoloģija, kas apvieno divus nozīmīgus agrīnās brīdināšanas sistēmas elementus - brīdināšanu un informēšanu.

Tas nozīmē, ka personas, kuras atradīsies apdraudētajā teritorijā, vienlaikus tiks informētas par apdraudējumu, kā arī saņems savos mobilajos telefonos informāciju par ieteicamo rīcību, neatkarīgi no apdraudējuma skartās teritorijas lieluma un mobilo telefonu jeb abonentu daudzuma konkrētajā teritorijā.

"Mūsdienīgais risinājums būs vērsts uz sabiedrības kopējām drošības interesēm, lai katastrofas vai to draudu gadījumā cilvēki saņemtu pēc iespējas precīzāku un ātrāku informāciju par apdraudējumu, kā arī par sagaidāmo rīcību. Vienlaikus turpināsim darbu arī pie sabiedrības izglītošanas par rīcību apdraudējumu gadījumos. Šūnu apraides sistēmas ieviešana nākotnē ir viens no stūrakmeņiem, lai stiprinātu nacionālās drošības un valsts aizsardzības sistēmas noturību pret dažādiem apdraudējumiem," norāda Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).

Ieviešot šo mūsdienīgo risinājumu, ieguvumi sabiedrībai būs apziņošanas ātrums, jo informācija tiks nosūtīta dažu minūšu laikā. Brīdinājums tiks saņemts uz jebkuru ieslēgtu telefonu, būs nodrošināta iespēja sasniegt personas, kuras viesojas Latvijā, kā arī personas ar dzirdes traucējumiem. Ja gadījumā kāds no mobilo sakaru operatoru tīkliem nestrādās, iedzīvotāju apziņošanu ļaus nodrošināt citu operatoru tīkla pārklājums.

Citu valstu pieredze liecina, ka šūnu apraides sistēma ir izmantojama plūdu gadījumos, lielu mežu, purvu vai kūdras ugunsgrēku gadījumos, vētras gadījumā, ķīmiskās avārijas apdraudējumos, dzelzceļa, aviācijas vai autotransporta avārijas gadījumā, pandēmijas gadījumā, masu nekārtību, terorisma gadījumos, izbēgušu cietumnieku gadījumos, nekontrolētu bēgļu vai migrācijas plūsmas gadījumā, pārrobežu apdraudējuma gadījumā un citās situācijās.

Šūnu apraide ir ieviesta vairākās valstīs - Lietuvā, Norvēģijā, Rumānijā, Nīderlandē un Japānā. Vēl viena būtiska priekšrocība, ieviešot šūnu apraides sistēmu Latvijā, ir tā, ka Lietuvas un Latvijas tirgū darbojas vieni un tie paši mobilo sakaru operatori. Svarīgi ir arī tas, ka mobilo sakaru operatoriem ir pieredze ar šūnu apraides tehnoloģiju.

Šobrīd valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā ietilpst Latvijas pilsētās un pagastos izvietotās trauksmes sirēnas. Tāpat sistēmā ietilpst valsts un pašvaldību institūciju trauksmes un apziņošanas iekārtas, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti, kā arī mobilo sakaru operatori.

Neskatoties uz agrīnās brīdinājumu sistēmas regulāru pilnveidošanu, joprojām pastāv problēmas, kuras ierobežo tās darbības efektivitāti. Piemēram, ar trauksmes sirēnām nav iespējams efektīvi brīdināt cilvēkus ar dzirdes traucējumiem.

Šūnu apraides sistēmas risinājuma ieviešanai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda līdzekļus.