ЛатвияLETA1 июн.

Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā pieauga par 12%

Latvijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā bija 52,73 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 12% vairāk nekā nedēļu iepriekš informēja "Latvenergo" pārstāvji.

Tāpat elektroenerģijas vidējā cena par 12% - līdz 52,73 eiro par MWh - pieauga Igaunijā, savukārt Lietuvā tā bija 60,1 eiro par MWh, kas ir par 28% vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Tikmēr "Nord Pool" nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 6% - līdz 41,66 eiro par MWh.

"Nord Pool" sistēmas cenas kāpumu pagājušajā nedēļā vecināja vairāki faktori - atomelektrostaciju ražošanas apmēru samazinājums līdz 53% no kopējās uzstādītās jaudas ikgadējo apkopes darbu dēļ, kā arī par 8% mazāka vēja staciju izstrāde.

Baltijā elektroenerģijas cenu kāpumu galvenokārt sekmēja augošās vidējās elektroenerģijas cenas kaimiņvalstīs. Cenas pieaugums par 37% - līdz 57,92 eiro par MWh tika novērots Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabalā, kas ietekmēja par 71% mazākas enerģijas plūsmas, un bija viens no iemesliem, kas sekmēja augstāku elektroenerģijas cenu Lietuvā. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos cenu ietekmēja arī augstākas enerģijas plūsmas no Somijas (par 9%) un no Krievijas (par 29%).

"Nord Pool" reģionā patēriņš saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī - 7108 gigavatstundas (GWh), kamēr izstrādes apmēri samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un veidoja 7000 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga par 1% - līdz 484 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% lielāks, veidojot 130 GWh, Igaunijā patēriņš samazinājās par 3%, veidojot 138 GWh, savukārt Lietuvā patēriņš pieauga par 3% līdz - 216 GWh.

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā pieauga par 19% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu un bija 290 GWh. Tostarp Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 30% - līdz 138 GWh, Igaunijā elektroenerģijas ražošanas apmēri pieauga par 7% - līdz 70 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 13% lielāka, sasniedzot 82 GWh.

Izstrādes apmērs pret patēriņu pagājušajā nedēļā Latvijā bija 106%, Igaunijā 51%, bet Lietuvā 38%. Baltijas valstīs saražoti 60% no reģionā patērētā elektroenerģijas apmēra.