ЛатвияLETA2 февр.

Apcietinājumā ievietota persona sodīta par neierašanos policijā, taču vēlāk sods atcelts

Tiesa sodījusi apcietinājumā ievietotu personu par neierašanos policijā, taču vēlāk, pateicoties prokuratūras pūlēm, apelācijas instance spriedumu atcēlusi un kļūdu labojusi.

Valsts policija ar pavēsti bija uzaicināja personu ierasties uz materiāla izskatīšanu un paskaidrojuma sniegšanu.

Ņemot vērā, ka uzaicinātā persona neieradās, policija noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu par necieņu pret izmeklēšanas iestādi un materiālus nosūtīja tiesai.

Vidzemes rajona tiesa personu administratīvi sodīja par necieņu pret izmeklēšanas iestādi.

Savukārt prokuratūra iesniedza pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, un Vidzemes apgabaltiesa janvāra beigās atcēla pirmās instances spriedumu, izbeidzot lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Jaunatklātie apstākļi bija tādi, ka dienā, kad persona bija aicināta ierasties izmeklēšanas iestādē, kā arī tad, kad tika izskatīta administratīvā pārkāpuma lieta, persona atradās apcietinājumā.

"Atrodoties apcietinājumā, persona nevarēja ierasties izmeklēšanas iestādē pēc izmeklētāja aicinājuma, tādējādi izrādīt necieņu izmeklēšanas iestādei," skaidroja prokuratūrā.