ЛатвияLETA04 апреля 2021

Zivsaimniecības nozarei paredzēts finansējums 192,7 miljonu eiro apmērā

Latvijas zivsaimniecības nozarei 2021.-2027.gada Eiropas Savienības plānošanas periodā paredzēts finansējums 192,7 miljonu eiro apmērā, diskusijā "Par Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. sniegtajām iespējām" stāstīja Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.

Viņš norādīja, ka nacionālā līmeņa rīcības programmas, kas tapusi saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) kopējo zivsaimniecības politiku un citām ES līmeņa stratēģijām, finansējumu 192,7 miljoni eiro zivsaimniecības attīstībai sastāda 70% jeb 134,9 miljoni eiro ES līdzfinansējums, savukārt 57,8 miljoni eiro ir nacionālais finansējums. Vienlaikus Riekstiņš norādīja, ka paredzētais finansējums ir lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā, kad tas bija 183,7 miljoni eiro.

Kopumā finansējums sadalīts sešiem atbalsta segmentiem, tostarp finansējums 84,1 miljona eiro apmērā paredzēts uzņēmējdarbības un konkurētspējas veicināšanai, finansējums 42,6 miljonu eiro pieejams sabiedrības virzītai vietējai attīstībai, 28,9 miljoni eiro paredzēti zvejas kontrolei un datu vākšanai, savukārt 18 miljoni paredzēti vides bioloģiskās daudzveidības veicināšanai.

Tāpat finansējums piecu miljonu eiro apmērā paredzēts pagaidu un galīgās zvejas darbību pārtraukšanai un 2,5 miljoni eiro ārkārtas pasākumiem.

Komentējot konkrētākus rīcībprogrammas mērķus un tiem paredzēto finansējumu, Riekstiņš stāstīja, ka zvejniecības konkurētspējas un ūdens bioloģisko resursu veicināšanai izvirzīti četri mērķi - veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un izpildi ar kopējo finansējumu 28,9 miljoni, atbalstot 27 projektus, ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu zvejas darbību stiprināšana, kam paredzēts finansējums 25,7 miljonu eiro apmērā, atbalstot aptuveni 130 projektus, ieguldījums ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībā un atjaunošanā īstenojot 360 projektus ar kopējo finansējumu septiņi miljoni eiro un veicināt zvejas jaudas pielāgošanu zvejas iespējām pastāvīgas pārtraukšanas gadījumos un veicināt pietiekamu dzīves līmeni zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas gadījumos, atbalstot 98 projektus ar kopējo finansējumu piecu miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus viņš norādīja, ka rīcības programmas ietvaros paredzēti līdz šim nebijuši atbalsta pasākumi, tostarp atbalsts pirmā kuģa iegādei, atbalsts zvejniekiem darījumdarbības plānu īstenošanai un atbalsts šķēršļu novēršanai ūdenstilpēs zivju dzīvotņu saglabāšanai un nodrošināšanai.

Savukārt ilgtspējīgas akvakultūras un zvejas produktu apstrādes konkurētspējas un vides ilgtspējas veicināšanai akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanai paredzēts finansējums 33,6 miljonu eiro apmērā, paredzot atbalstu 250 projektiem, vienlaikus 96 projekti ar kopējo finansējumu 38,3 miljoni eiro tiks īstenoti zvejniecības un akvakultūras produktu mārketinga, kvalitātes un pievienotās vērtības, kā arī šo produktu pārstrādes veicināšanā.

Tāpat rīcības plāns jaunajam plānošanas periodam paredz veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību, kur šī mērķa īstenošanai atvēlēts finansējums 42,6 miljonu apmērā, atbalstot 310 projektus.

Riekstiņš sacīja, ka rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam patlaban tiks nodota publiskai apspriešanai, un ar to tuvākajā laikā būs iespēja ikvienam iepazīties Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

Написать комментарий