LETA22 дек.

Rīgas domes apkaimju iniciatīvu konkursā iespējams iegūt līdz 3500 eiro finansējumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu konkursā "Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai" iespējams iegūt līdz Rīgas domes apkaimju iniciatīvu konkursā iespējams iegūt līdz 3500 eiro finansējumu apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgā 2021.gadā informēja domē.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu pašvaldība rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, kā arī, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Rīgas pašvaldības iestāde vai jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un savu darbību veic Rīgā, un kas vēlas uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 3500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2021.gada pirmās kārtas projektu īstenošana ir jāplāno no 1.marta līdz 31.augustam.

Gatavojot projektu pieteikumus, dome aicina sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro, īstenojot projektus.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami tīmekļa vietnē "www.integracija.riga.lv". Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 19.janvārim Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.