ЛатвияLETA03 июня 2021

VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecībā īsteno pilotprojektu bezapgaitu sistēmas ieviešanai

Valsts meža dienests (VMD) Ziemeļvidzemes virsmežniecībā īsteno pilotprojektu bezapgaitu sistēmas ieviešanai.

VMD atklāja, ka pilotprojekta mērķis ir izvērtēt, vai mainot pastāvošo darba organizācijas veidu lēmuma pieņemšanā, ir iespējams mazināt varbūtējos korupcijas, lobija vai diskriminācijas riskus, kad iesnieguma iesniedzējam iepriekš nebūs zināms konkrētais lēmuma pieņēmējs.

Pašreizējā darba organizācijas forma paredz meža īpašnieka tiešu un ilgstošu sasaiste ar vienu konkrētu cilvēku, kuš gan izskata dokumentus, gan izvērtē situāciju, gan pieņem lēmumus.

Vaicāti par pilotprojekta īstenošanas termiņu, dienesta pārstāvji norādīja, ka izmainītu darba organizācijas formu lēmumu pieņemšanā par konkrētu īpašumu plānots īstenot laikā no 1.maija līdz 31.augustam Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas un Valmieras nodaļās. Savukārt, ja atklāsies iepriekš neparedzētas problēmas un riski, kurus nav iespējams novērts bez papildus finansējuma vai cilvēkresursiem, projekts tiek pārtraukts.

Komentējot pilotprojekta izmaksas, VMD skaidroja, ka pilotprojekts tiek īstenots esošā budžeta ietvaros, mainot tikai atsevišķus darba organizācijas principus. Tostarp iesniegumi ciršanas apliecinājuma saņemšanai, mežsaimniecisko darbību pārskati un iesniegtās meža inventarizācijas izvērtēs un lēmumu pieņems nevis viens, iepriekš zināms konkrētās apgaitas mežzinis, bet gan nejauši izvēlēts viens no trim vai četriem mežziņiem no apvienotām vairāku mežziņu apgaitām.

VMD uzsvēra, ka būtībā vienīgās projekta iespējamās izmaksas, kas palielinātu esošās kārtības ikdienas izmaksas, varētu rasties, palielinoties transporta izdevumiem.

Vienlaikus dienestā atzīmēja, ka pilotprojekta gala izvērtējums plānots septembrī.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Написать комментарий