ЛатвияLETA18 мая 2021

"Skonto būve" tiesvedībā pret VVD palielinājusi prasījuma summu

Būvniecības uzņēmums "Skonto būve" tiesvedībā pret Valsts vides dienestu (VVD) par izpildītajiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbiem palielinājis prasījuma summu pret VVD no 14,7 miljoniem eiro līdz 20 miljoniem eiro pavēstīja uzņēmuma pārstāvji.

Tāpat "Skonto būve" ir iesniegusi jaunus materiālus tiesvedībā pret VVD - lietā izskatīšanai pievienots Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas FIDIC ekspertes atzinums, kas norāda uz VVD trūkumiem un kļūdām izpētes procesā pirms iepirkuma procedūras. Rezultātā Latvijai var nākties maksāt 20 miljonus eiro par projekta sadārdzinājumu un zaudēt jau saņemto Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu.

Inčukalna gudrona dīķu lietā pieprasījuma summa, ko uzņēmums "Skonto būve" prasa piedzīt no VVD saistībā ar nepamatotu līguma pārtraukšanu, parādu par izpildītajiem darbiem, līgumsodu un zaudējumiem, no 14,7 miljoniem eiro palielināta līdz 20 miljoniem eiro. Turklāt tiesvedībā par notikuma lietas apstākļiem un iesaistīto pušu atbildību atzinumu sniegusi arī neatkarīga FIDIC eksperte.

Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka 2010.gadā starp "Skonto būvi" un VVD noslēgtais līgums par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas un projektēšanas darbiem ir saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas standarta noteikumiem - tas ir Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas standarta līgums iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības darbiem, kas tiek izmantots starptautiska mēroga konkursos visā pasaulē.

Līgumu un tā izpildes gaitu ir vērtējusi FIDIC valdes un FIDIC līguma izstrādes komisijas locekle Aiša Nadara, kas specializējusies infrastruktūru līgumos un strīdu izšķiršanā. Ekspertei ir vairāk nekā 30 gadu pieredze liela mēroga pārrobežu infrastruktūras un aizsardzības programmu ieviešanā un izpildē. Eksperte apstiprinājusi faktu, ka VVD ir nepareizi interpretējis un piemērojis FIDIC līgumu vairākos punktos.

Attiecībā uz gudrona īpašībām un apjomu dīķos Nadara atzinusi, ka saskaņā ar FIDIC noteikumiem "Skonto būve" varēja paļauties uz pasūtītāja, proti, VVD norādīto darbu apjomu, aprēķiniem, informāciju un mērījumiem un tam pašam nebija jāveic neatkarīgas analīzes vai mērījumi pirms darbu uzsākšanas, ja šāda prasība nav izvirzīta no pasūtītāja puses. Savukārt VVD sniegtie mērījumi bija nepareizi attiecībā gan uz gudrona īpašībām, gan apjomiem. Uzņēmumam "Skonto būve" jau pašos projekta pirmsākumos tika sniegta nepilnīga informācija par to, kas īsti un cik daudz atrodas gudrona dīķos.

FIDIC neatkarīgā eksperte arī uzsvērusi, ka atbilstoši FIDIC noteikumiem izpildītāja, proti, "Skonto būves" pienākums bija paveikt to darbu apjomu, kas ticis norādīts tehniskajā specifikācijā, arī gadījumā, ja pasūtītājs (apzināti vai neapzināti) ir norādījis mazāku gudrona daudzumu.

"Sākot darbus, atklājām, ka materiāls ir citādāks un kaitīgāks nekā norādītais analīzēs. Tas bija daudz piesārņotāks, ķepīgāks, ar dažādiem piemaisījumiem, palēninot gan darbu tempu, gan liekot mainīt tā savākšanai lietotās tehnoloģijas un pamatīgi sadārdzinot darbu veikšanu. Turklāt arī gudrona apjomi dīķos bija lielāki un nesakrita ar VVD norādītajiem," problēmas būtību skaidroja "Skonto būves" valdes loceklis Juris Pētersons.

Viņš informēja, ka uzņēmumam bija norādīts viens gudrona apjoms, bet, izsmeļot VVD minētos 44 066 kubikmetrus, atklājās, ka dīķos vēl atlicis daudz gudrona. To apliecina gan VVD vēlāk piesaistīto neatkarīgo ekspertu analīzes, gan VVD 2016.gadā organizētais jaunais iepirkuma konkurss.

"Skonto būves" un VVD tiesvedības pamatā ir Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas un sanācijas darbi, kas aizsākās 2009.gada decembrī, kad VVD izsludināja konkursu par to iztīrīšanu Inčukalnā. Konkursā uzvarēja uzņēmums "Skonto būve" un līguma sākotnējā summa bija 16 486 611 lati.

2014.gada 21.maijā tika noslēgta papildu vienošanās starp VVD un "Skonto būvi", palielinot līguma kopējo summu līdz 42 674 971,43 eiro. Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka 2015.gada maijā VVD sāka nepamatoti kavēt maksājumus par uzņēmuma padarītajiem darbiem, uzstājot, ka "Skonto būvei" darbi ir jāpabeidz pilnībā, lai gan "Skonto būve" jau tuvojās darbu beigšanai un bija izstrādājusi 44 066 kubikmetrus gudrona Dienvidu dīķī. VVD neļāva uzņēmējam turpināt darbus, pārtrauca līgumu un palika parādā par paveikto darbu, kā rezultātā sākās strīds un tiesvedība, kas ilgst jau sešus gadus.

2015.gadā VVD pieaicinātie neatkarīgie eksperti pēc rūpīgas papildu analīzes noteica pilnu gudrona apjomu - 69 966 kubikmetri, kas ir lielāks nekā 2009.gadā VVD izsludinātajā iepirkumā - 55 200 kubikmetri, un uz vēl neizstrādāto apjomu tika organizēts jauns konkurss.

Kā ziņots, VVD īstenojis Latvijā līdz šim apjomīgāko un tehnoloģiski vienu no sarežģītākajiem vides projektiem, attīrot no vēsturiskā piesārņojuma - bīstamajiem atkritumiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķus, kas kopā izmaksājis 57,8 miljonus eiro.

Pašlaik pilnībā noslēgušies sanācijas un rekultivācijas darbi, bet no dīķiem izvestā gudrona droša utilizācija turpināsies līdz 2023.gadam.

VVD 2018.gada februāra sākumā oficiāli noslēdza 26,6 miljonu eiro līgumu ar pilnsabiedrību "Inčukalns Eko" par Inčukalna gudronu dīķu sanācijas darbu uzsākšanu. Savukārt sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību par 1,23 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa veic uzņēmums SIA "Geo Consultants".

Paredzēts, ka līdz 2023.gada nogalei kopējā atjaunotās zemes platība būs 2,5 hektāri. Pēc visiem dīķu attīrīšanas darbiem 2021.gadā tos plānots aizbērt un apklāt ar melnzemi, savukārt pēcāk vēl divu gadu garumā tiks veikts teritorijas monitorings.

Iepriekš, rodoties nesaskaņām starp VVD un iepriekšējo darba izpildītāju "Skonto būve", tika apdraudēta Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošana. Uzņēmums paziņoja, ka par pašreizējiem līdzekļiem darbu pabeigt nav iespējams, savukārt VVD atteicās piešķirt papildu līdzekļus. Tā vietā VVD lauza līgumu ar darbu izpildītāju un lika pamest projekta īstenošanas vietu.

Pēc tam, kad VVD lauza līgumu ar "Skonto būvi", uzņēmums vērsās tiesā, pieprasot zaudējumu atlīdzību 7,6 miljonu eiro apmērā - par 2015.gadā veikto darbu. Tikmēr 2016.gada nogalē pret "Skonto būvi" tika iesniegta pretprasība, kurai 2018.gadā tapa prasības papildinājums, ar kuru VVD pieprasa no uzņēmuma 13 miljonus eiro.

Sākotnējais Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu pabeigšanas termiņš bija 2015.gada nogale.

Написать комментарий