ЛатвияLETA14 мая 2021

Sāks vairāku aizsargājamo aleju inventarizāciju

Eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā drīzumā sāks vairāku aizsargājamo aleju stāvokļa inventarizāciju, lai varētu noteikt, kādi apsaimniekošanas pasākumi tām nepieciešami to saglabāšanai un ainaviskās vērtības palielināšanai informēja DAP sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna.

Tuvāko divu mēnešu laikā koku eksperti jeb arboristi pētīs Bukaišu aleju, Blankenfeldes muižas aleju, Lielplatones muižas liepu aleju, Bēnes aleju, Elejas aleju, daļu Iecavas alejas Upes ielā, kā arī Raiskuma aleju un Lubānas-Meirānu aleju. Aleju inventarizācijas laikā visi alejas koki tiks marķēti ar numuru, fotografēti un sagatavota katra koka stāvokļa apraksts un nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi.

Kā stāstīja Rēna, šīs ir vienas no pirmajām aktivitātēm, kas paredzētas Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansētajā projektā "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai", kuru līdz 2023.gada beigām DAP īstenos kopā ar sadarbības partneriem no AS "Latvijas valsts meži", VSIA "Latvijas valsts ceļi", vairāk nekā desmit pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem.

Aizsargājamo aleju atbildīgai apsaimniekošanai ir veltīta būtiska sadaļa projekta aktivitātēs. Latvijā ir 62 aizsargājamas koku alejas, kurām ir gan kultūrvēsturiska, gan ekoloģiska vērtība, un daudzu aleju koku vecums pārsniedz 100 gadus. Turpmāko gadu laikā 13 alejās plānots veidot un sakopt koku vainagus, lai tā dotu iespēju paildzināt to mūžu un saglabāt veco koku ainavisko vērtību. Aleju koku stāvokļa inventarizācija bez Zemgales un Vidzemes reģiona alejām projektā notiks arī vairākās Kurzemes alejās - Popē, Kalētos, Jaunmokās un Vecmokās.

Pēc aleju inventarizācijas noslēguma eksperti sagatavos ieteikumus nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem un DAP izsludinās iepirkumu faktiskajiem aleju apsaimniekošanas darbiem.

Šajā projektā turpmāko gadu laikā plānots atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. Projekta "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai" kopējais budžets plānots 3,52 miljoni eiro, un 85% no tā finansē ES Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.līdz 2023.gadam.

Написать комментарий