ЛатвияLETA02 июня 2021

Pilna laika klātienē studējošie no daudzbērnu ģimenēm varēs saņemt valsts stipendijas

Pilna laika klātienes studenti, kuri nāk no daudzbērnu ģimenes, arī varēs saņemt valsts stipendijas, šonedēļ lēma Ministru kabinetā.

Otrdien valdībā vienojās papildināt Augstskolu likumu, nosakot, ka studējošajiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri studē pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studiju vietās un par maksu un kuri ir no tādas ģimenes, kura atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ir tiesības pretendēt uz stipendiju sociālajam atbalstam.

Noteiktajam būs jābūt saskaņā ar normatīvo regulējumu par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu vai no tādas ģimenes, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni un studējošajam un vecākam nav uzturlīdzekļu parādu, būs tiesības pretendēt uz stipendiju sociālajam atbalstam no valsts budžeta līdzekļiem un ka sociālo stipendiju piešķir, ievērojot studējošā ienākumus, sekmes un citus kritērijus.

IZM norādīja, ka pašlaik Latvijas augstākās izglītības sistēmā faktiski neeksistē atbalsts augstākās izglītības iegūšanai, kas tiktu sniegts pēc sociālām pazīmēm vai citiem kritērijiem, izņemot akadēmiskās sekmes.

Ministrija uzsvēra, ka Augstskolu likumā noteikts, ka studējošajiem augstskolās un koledžās, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirtas stipendijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Savukārt Ministru kabineta noteikumi par stipendijām nosaka, ka stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā pēc akadēmiskām sekmēm un tikai pie līdzvērtīgiem sekmju un zinātniskās darbības rādītājiem priekšroka tiek dota personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecumam, studējošajam no trūcīgas ģimenes, studējošajam no daudzbērnu ģimenes, kā arī studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Ņemot vērā, ka dēļ ierobežota studiju finansējuma tikai aptuveni viena septītā daļa no valsts finansētajās vietās studējošiem saņem stipendijas, praksē šie kritēriji tiek pielietoti reti.

Написать комментарий