ЛатвияLETA04 июня 2021

"Latvijas finieris" koncerna apgrozījums pērn saruka par 2,4%

AS "Latvijas finieris" koncerna apgrozījums pērn bija 223,55 miljoni eiro, kas ir par 2,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 11,9% - līdz 12,038 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.

Koncerna gada pārskata vadības ziņojumā pērnais gads vērtēts kā labs, ņemot vērā sarežģītos darbības apstākļus, ko izraisīja Covid-19 pandēmija. Koncerna vadības ieskatā, "Latvijas finieris" piederošie uzņēmumi demonstrējuši izcilu pielāgošanās spēju jauniem apstākļiem, tostarp pārvarēti īslaicīgie loģistikas sarežģījumi un pandēmijas laikā rūpnīcu noslodze tika nodrošināta nepieciešamajā apjomā. Papildus tam tika samazināti gatavās produkcijas krājumi un uzlabota debitoru maksājumu aprite.

Kā norāda koncerna vadība, 2020.gadā tika mērķtiecīgi izmantotas pieejamās digitālās tehnoloģijas un citas darba organizēšanas metodes, lai iespēju robežās nodrošinātu attālinātu darbu visos atbalsta procesos un atbildīgi samazinātu saskarsmes iespējas starp darbiniekiem. Tika samazināta koncerna uzņēmumu investīciju programma un uzturēšanas izmaksas, panāktas vienošanās ar piegādātājiem par zemākām izejvielu cenām, iespēju robežās pārtraukti vai atlikti visi pasākumi, kas nav tiešā veidā saistīti ar uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanu.

Kopumā, kā skaidrots vadības ziņojumā, pandēmija nemainīja koncerna virzību uz lielajiem mērķiem, tomēr ieviesa korekcijas laika plānos. 2020.gadā "Latvijas finieris" izveidoja Attīstības un Pētniecības sektoru, kā arī pastiprinātu uzmanību vērsta uz visu procesu efektivitāti un produktivitāti.

Tāpat pērn tika pabeigts darbs pie saplākšņa produktu vides deklarācijas, kurā ietilpst produkta ražošanas un tālākā dzīves cikla ietekmes uz vidi novērtējums. Vienlaikus 2020.gadā "Latvijas finieris" vadības pārstāvji attālinātā formātā uzstājās vairākās konferencēs par meža nozarei un sabiedrībai aktuālajām tēmām.

Kā uzskaita koncerna vadība, 2020.gadā kopumā koncerna attīstībā investēti 15,9 miljoni eiro, tajā skaitā 12 miljoni eiro koncerna vadošajā uzņēmumā. Pašlaik notiek industriālas betulīna laboratorijas projekta realizācija, kur tiek mērogota laboratorijas tehnoloģija dažādas kvalitātes betulīna iegūšanai industriālos apstākļos, investējot

vairāk nekā vienu miljonu eiro.

Pārskata gadā veikti arī uzlabojumi elektroenerģijas pārvades efektivitātes uzlabošanā, kā arī koksnes biomasas izmantošanā siltuma ražošanai. Tāpat koncerns turpina ieguldīt līdzekļus darba vides uzlabošanā un darbinieku izglītošanā.

Koncerna vadības ziņojumā sacīts, ka šī gada sākumā veikta pārsertifikācija pēc jaunajiem standartiem arodveselībā un darba drošībā, kā arī energopārvaldībā. 2021.gada sākumā tika īstenota publiska kampaņa "Uzticies zinātnei" kopā ar vadības publikācijām dažādos informācijas kanālos.

Vienlaikus, pēc koncerna vadības paustā, pastāv risks, ka 2021.gadā, izplatoties Covid-19 saslimstībai uzņēmuma iekšienē, var tikt traucēta ražošana un pasūtījumu izpilde klientiem.

Jau ziņots, ka "Latvijas finieris" koncerna apgrozījums 2019.gadā bija 228,97 miljoni eiro, kas ir par 8,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 10,9% - līdz 10,762 miljoniem eiro.

"Latvijas finieris" koncerns reģistrēts 1992.gadā, un tā pamatkapitāls ir 88,221 miljoni eiro. Koncernā ietilpst 20 nozares uzņēmumi, un tā pamatdarbība ir bērza saplākšņa ražošana un pārdošana.

Написать комментарий