ЛатвияLETA15 мая 2021

JV deputāts rosina vienkāršot amatpersonu sodīšanu

Deputāts Andrejs Judins (JV) iesniedzis grozījumus Krimināllikumā, lai vienkāršotu jeb paplašināt valsts amatpersonu sodīšanas iespējas par rīcību vai bezdarbību, ja ar to nodarīts būtisks kaitējums.

Deputāts rosina no krimināllikuma normām izslēgt vārdus "valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm". Šie vārdi tiktu izslēgti no trīs likuma pantiem, tādējādi, deputāta skatījumā, atvieglojot iespējas piemērot sodu.

Līdz ar to jau pašlaik spēkā esošā norma turpmāk būtu noteikts, ka sods paredzēts par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu.

Tāpat arī nākamajā normā saglabātos tā daļa, kas jau pašlaik nosaka sodu par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu.

Augstāk minētos vārdus Judins rosina izslēgt arī jau pašlaik spēkā esošajā normā par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdarīs darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara.

Parlamentārietis arī iesniedzis citus grozījumus, kas paredz par faktiski nenotikuša ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekama darījuma uzrādīšanu PVN deklarācijā, ja deklarācijā uzrādītā faktiski nenotikušā darījuma vai vairāku šādu darījumu kopējā vērtība sasniedz lielu apmēru, sodītu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Par tādu pašu vai līdzīgu pārkāpumu saistībā ar PVN, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij ievērojamā apmērā, Judins kā maksimālo sodu rosina noteikt brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt, ja nodarījums tiks izdarīts organizētā grupā, tad par kā maksimālo sodu rosina noteikt brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

Написать комментарий