МирLETA07 мая 2021

EK plāno atbalstīt Covid-19 terapeitisko līdzekļu izstrādi un pieejamību

Eiropas Komisija (EK) Eiropas Savienības (ES) vakcīnu stratēģiju papildinājusi ar stratēģiju, kuras mērķis ir atbalstīt Covid-19 terapeitisko līdzekļu izstrādi un pieejamību, tostarp "ilgstošā Covid-19" ārstēšanai informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

EK norādīja, ka stratēģija aptver zāles visā dzīves ciklā: no pētniecības, izstrādes un ražošanas līdz iepirkumam un ieviešanai. Tā ir arī daļa no Eiropas veselības savienības, kurā visas ES valstis kopīgi sagatavojas veselības krīzēm, kopīgi uz tām reaģē un nodrošina, ka par pieņemamu cenu ir pieejamas inovatīvas medicīniskās preces, to vidū terapeitiskie līdzekļi, kas vajadzīgi Covid-19 ārstēšanai.

Stratēģijā noteiktas darbības un mērķi, to vidū - līdz 2021.gada oktobrim atļaut trīs jaunas Covid-19 ārstēšanas terapijas un līdz gada beigām - iespējams, vēl divas. Tāpat plānots ieguldīt 90 miljonus eiro tādos populācijas pētījumos un klīniskos izmēģinājumos, kuri nosaka saiknes starp riska faktoriem un veselības rezultātiem, lai papildus informētu sabiedrības veselības politiku un klīnisko pārvaldību, tai skaitā attiecībā uz pacientiem ar "garo Covid-19".

EK paredzējusi līdz 2021.gada jūlijam izveidot "terapeitisko līdzekļu inovācijas veicinātāju", ar kura palīdzību atbalstīt visdaudzsološākos terapeitiskos līdzekļus, sākot preklīniskiem pētījumiem un beidzot ar tirdzniecības atļaujas piešķiršanu. Šis darbības virziens balstīsies uz pašreizējām terapiju izstrādes iniciatīvām un ieguldījumiem tajās un tiks īstenots ciešā koordinācijā ar Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) īstenotajām sagatavošanas darbībām zāļu kartēšanā. Tāpēc ar to tiks nodrošināta visu Covid-19 terapijas pētniecības projektu koordinācija, stimulējot inovāciju un veicinot terapiju izstrādi.

Stratēģija paredz ieguldīt 5 miljonus eiro programmā "ES -veselībai", lai klīniskajos izmēģinājumos iegūtu labākus un kvalitatīvus drošuma datus, kas palīdzēs laikus gūt stabilus rezultātus. Programmas "ES - veselībai" 2021.gada darba programmā ES valstis plānots atbalstīt ar 2 miljoniem eiro, finansējot ātru un koordinētu novērtēšanu, kura sekmētu klīnisko izmēģinājumu apstiprināšanu un veikt arī citas aktivitātes.

EK izveidos portfeli ar desmit potenciāliem terapeitiskiem līdzekļiem pret Covid-19 un līdz 2021.gada jūnijam no tiem noteikt piecus daudzsološākos. Lai nodrošinātu pietiekamu ražošanas jaudu un ātru ražošanu, tā organizēs kontaktu veidošanas pasākumus terapeitisko līdzekļu izstrādē iesaistītajiem rūpniecības dalībniekiem. Jaunas atļaujas, slīdošās izskatīšanas un kopīgie iepirkuma līgumi sāks darboties jau pirms gada beigām.

Terapeitisko līdzekļu inovācijas veicinātājs, partneru piemeklēšanas pasākumi un sagatavošanas darbība, kuras uzdevums ir projektā "ES Fab" atbalstīt, ka elastīgā veidā tiek ražoti un ir pieejami terapeitiski līdzekļi pret Covid-19, tiks iekļauti HERA, un vēlāk šogad par to tiks iesniegs priekšlikums. Izmēģinājuma projekts attiecībā uz piekļuvi veselības datiem tiks iekļauts priekšlikumā par Eiropas veselības datu telpu, kas gaidāms šā gada beigās.

Covid-19 terapeitisko līdzekļu stratēģija papildina ES 2020.gada jūnija stratēģiju attiecībā uz Covid-19 vakcīnām, un tās pamatā ir darbs, ko Eiropas Zāļu aģentūra un EK veic, lai atbalstītu terapeitisko līdzekļu pētniecību, izstrādi, ražošanu un ieviešanu.

Stratēģija ir daļa no spēcīgas Eiropas veselības savienības, kurā tiek izmantota koordinēta ES pieeja, kā labāk aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību, ES un tās dalībvalstis sagatavot labākai pandēmiju novēršanai un rīcībai un uzlabot Eiropas veselības sistēmu noturību.

Написать комментарий