LETA30 декабря 2020

AM uzņēmumiem piešķirs finansējumu pašeļļojošas lodes un militārā transportlīdzekļa izstrādei

izsardzības ministrija (AM) deviņiem Latvijas uzņēmumiem piešķirs pusmiljonu eiro lielu finansējumu inovatīvu produktu, tostarp, pašeļļojošas lodes un militārā transportlīdzekļa izstrādei informēja AM Preses nodaļā.

AM noteikusi uzvarētājus 2020.gada grantu projektu konkursā, pieņemot lēmumu piešķirt grantus deviņiem Latvijas uzņēmumiem inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

Grantu programmas konkursā AM piešķirs atbalstu SIA "Baltic Motorsport Promotion" jauna taktiskā militārā transportlīdzekļa izstrādei, SIA "LV-Teh" mazizmēra modulārās piekabes veida platformas izstrādei, SIA "Marta" autonomas jūras sistēmu saimes izstrādei, SIA "Rotons" specializētu materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanas un transportēšanas konteineru izstrādei un SIA "DarkRay" tehnoloģisko un taktisko uzlabojumu komplekta izstrādei 6x6 vieglajam transportam.

Tāpat finansējums tiks paredzēts SIA "Baltic Bullets" pašeļļojošas lodes izstrādei, SIA "SRC Brasa" bezpilota sauszemes platformas "Natrix" pilnveidošanai, SIA "Baltic3d.eu" 3D printējamu detaļu atlases un izvērtēšanas metodoloģijas izstrādei un SIA "Teters" inženiertehniskās pretmobilitātes sistēmas izstrādei.

Grantu programmas konkurss norisinājās jau trešo reizi, un tajā AM saņēma 31 projektu pieteikumu no dažādām ar bruņoto spēku nodrošinājumu saistītām jomām.

Iesniegtie projekti tika vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Tāpat aizsardzības nozare ņēma vērā projektu atbilstību šī gada grantu konkursa prioritārajām jomām - transports un bezpilota sistēmas, Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktajām aizsardzības industrijas attīstības prioritātēm, projektu iesniedzēju tehnisko kompetenci, līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem, kā arī projektu atbilstību bruņoto spēku izaicinājumiem.

Atbalstītajiem projektiem pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 500 000 eiro, kas par 100 000 eiro pārsniedz sākotnēji plānoto. Līdzfinansējuma apjoms tika palielināts, pārdalot līdzekļus no citiem ar aizsardzības industrijas attīstības atbalstu saistītiem plānotajiem pasākumiem, kurus šogad nebija iespējams realizēt, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektu īstenošanas laikā Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Jau ziņots, ka pirmajā AM grantu konkursā 2018.gadā tika atbalstīti seši projekti, to īstenošanai piešķirot līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā. Savukārt 2019.gadā kopējais AM līdzfinansējums bija 350 000 eiro, un to saņēma seši projekti.

AM realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Ministrijā arī informēja, ka 2021. gadā plānota Latvijas elektronikas, mašīnbūves, metālapstrādes, informācijas tehnoloģiju un citu jomu uzņēmumu iesaiste Nacionālo bruņoto spēku lielākajos ārvalstu projektos, tostarp prettanku raķešu iepirkumā, pretgaisa aizsardzības radaru iepirkumā un 6x6 bruņumašīnu sistēmas pētniecības un izstrādes projektā.

Latvijas apakšuzņēmēju iesaiste lielākajos aizsardzības nozares ārvalstu iepirkumos ir piegādes drošības apsvērumos balstīta prasība, kura tiks konsekventi ievērota arī turpmākajos Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības projektos.

Lai stiprinātu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem stratēģiski svarīgu produktu piegādes drošību militāras krīzes situācijā, Aizsardzības ministrija arī turpinās stratēģiskās partnerības koncepta izveidi, kas paredzēs līgumu slēgšanu ar Latvijas uzņēmumiem tādās jomās kā munīcijas ražošana, kaujas transporta uzturēšana un modernizēšana, bezpilota sistēmu un inovatīvu sakaru risinājumu nodrošināšana.

Tāpat Aizsardzības ministrija turpinās atbalstīt Latvijas industrijas iesaisti jaunizveidotā Eiropas aizsardzības fonda projektos, sniedzot nacionālo uzņēmumu un pētniecības iestāžu iesaistei nepieciešamās konsultācijas, kopā ar pārējām projektu dalībvalstīm izstrādājot tehniskās prasības, sniedzot apliecinājumus par gatavību līdzfinansēt nepieciešamo pētniecību un izstrādi, kā arī apņemoties izmantot projektu rezultātus.

Latvijas uzņēmumi un pētniecības iestādes ar Aizsardzības ministrijas atbalstu jau piedalās Eiropas aizsardzības fonda projektos, kas paredz specializēta militārā transporta, nākotnes bezpilota sistēmu, virtuālās un papildinātās realitātes risinājumu un citu inovatīvu risinājumu izstrādi.

2021. gadā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas struktūrā darbu sāks Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centrs, kas veicinās jaunāko tehnoloģiju testēšanu un ieviešanu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Jaunais centrs prioritāri pievērsīsies tādām Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktajām tehnoloģiju jomām kā dažāda veida bezpilota sistēmas un to apkarošanas risinājumi, modernas sakaru un datu pārraides tehnoloģijas un inovatīvs karavīru individuālais ekipējums.

Viena no Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra būtiskākajām funkcijām būs atbalsta sniegšana pašmāju ražotājiem un inovāciju uzņēmumiem jaunu, augstas pievienotās vērtības un eksportspējīgu tehnoloģiju attīstībā.

Написать комментарий