ЛатвияLETA23 февр.

Topošajai Tieslietu akadēmijai jāuzstāda augsta latiņa

Topošajai Tieslietu akadēmijai ir jāuzstāda augsta latiņa, lai tā kļūtu ne tikai par tiesnešu un prokuroru atbalstu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, bet arī sistēmiski stiprinātu Latvijas tiesiskumu, sarunā ar Latvijas vadošajiem tiesnešiem uzsvēris Valsts prezidents Egils Levits.

Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane, valsts pirmā amatpersona šodien tiešsaistē apspriedās ar Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, apmainoties viedokļiem par konstitucionālo orgānu darbību krīzē, kā arī par svarīgiem ilgtermiņa jautājumiem tiesiskas valsts stiprināšanā un arī par Tieslietu akadēmijas izveidošanas ideju.

Tāpat tika pārrunāta izmeklētāju tālākizglītības nepieciešamība un uzsvērts, ka ir nepieciešams stratēģiski skatīt šo izglītības procesa uzlabošanu, balstoties uz mūsdienu Eiropas Savienības pieredzi un labās prakses piemēriem. Osipova norādīja, ka ir svarīgi vienlaikus domāt gan par infrastruktūru, gan augstas raudzes pasniedzējiem, jo tiesnešu zināšanas nodrošina tiesisku valsti, tāpēc tiesnešu tālākizglītības sistēmu ir jāsāk kārtot nekavējoties. Savukārt Strupišs atzīmēja, ka Tieslietu padome ir gatava aktīvi virzīt redzējumu par akadēmijas mācību virzieniem un kopējo ietvaru.

Pārrunājot konstitucionālo orgānu darbību krīzes laikā, Valsts prezidents atkārtoti uzsvēra, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atgriezties pie darba klātienē. Tāpat sarunas dalībnieki pārrunāja ideju par Valsts padomes kā pārdomāta likumdošanas procesa virzītāja lomu nākotnē, jo šī brīža krīze esot apliecinājums tam, ka šādos gadījumos ir svarīgs kvalitatīvs viedoklis pirms likumu pieņemšanas, lai mazinātu nepārdomātu lēmumu pieņemšanu.

Tika pārrunāta izveidotās Ekonomiskās tiesas aktuālā situācija. Valsts prezidents informēja, ka 29. martā pieņems jaunizvēlēto Ekonomiskās tiesas tiesnešu zvērestus un cer uz visas tiesu sistēmas atbalstu jaunās tiesas darbībā.

Tāpat tika pārrunāts tiesu sistēmas prestiža jautājums, uzsverot nepieciešamību pēc skaidrojuma sabiedrībai par visu sabiedrību skarošiem tiesas spriedumiem. Valsts prezidents, Osipova un Strupišs pārrunāja arī nepieciešamību stiprināt sistēmu, kas sekotu līdzi ST spriedumu īstenošanai.