ЛатвияLETA11 мая

Bērna formāla administratīva sodīšana nemaina antisociālo uzvedību

Šodien Tieslietu ministrijas (TM) eksperti informēja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju par ministrijas plānoto ieceri veikt bērnu administratīvās atbildības un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reformu, jo līdzšinējā pieeja uzvedības maiņai ir novecojusi informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Reforma paredz noteikt vienu konkrētu iestādi, kuras pienākums būs iedziļināties bērna antisociālās uzvedības cēloņos un sekmēt bērna atbildības uzņemšanos par savu rīcību.

TM valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina norādīja, ka plānotā reforma nenozīmē to, ka bērni vairs netiks sodīti par antisociālu uzvedību, vai arī tikai formāli atcelt administratīvo sodu nepilngadīgām personām. Reforma paredz, ka pašvaldībās tiktu noteikta viena atbildīgā institūcija, kuras uzdevums būs noskaidrot cēloņus bērna antisociālajai uzvedībai un novērst turpmāku uz likuma pārkāpumu orientētu bērna rīcību.

Medina atzīmē, ka jau šobrīd Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz visām pašvaldībām pienākumu strādāt ar bērniem, kuri veic likumpārkāpumus, iekārtojot bērniem profilakses lietas un izstrādājot uzvedības sociālās korekcijas programmu. Tomēr TM rīcībā esošā informācija liecina, ka liela daļa pašvaldību šādas lietas iekārto gausi. Līdz ar to reformas pamatā ir iecere šo Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā paredzēto mehānismu stiprināt un iedzīvināt dzīvē, administratīvos sodus aizstājot ar atbalstu un palīdzību bērniem.

TM plāno īstenot minēto reformu, jo secināts, ka bērna formāla sodīšana nemaina bērna rīcību un attieksmi, jo bērna antisociālās uzvedības cēloņi ir vide, kurā bērns ir audzis un attīstījies, turklāt esošā sistēma bērnu antisociālās uzvedības maiņai ir novecojusi un nestrādā pietiekami efektīvi, jo noteiktais likums ir pieņemts pirms 19 gadiem. Vienlaikus TM norāda, ka administratīvais sods, kurš tiek piemērots bērnam, galvenokārt, tiek apmaksāts no vecāku puses, tādējādi, nesekmē bērna atbildības uzņemšanos par savu rīcību.

Tāpat ministrija 14.maijā atkārtoti sasauks ekspertu darba grupu, lai turpinātu izstrādāt nepieciešamo normatīvo regulējumu reformas ieviešanai. Plānots, ka TM izstrādāto normatīvo aktu iesniegs Valsts sekretāru sanāksmē šī gada rudenī.

TM 24.februārī jau bija īstenojusi sarunu ar pašvaldību pārstāvjiem, administratīvo komisiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu, izglītības speciālistu pārstāvjiem, lai diskutētu par reformas efektīvu ieviešanu.