LETA16 дек.

Tiesai nodod lietu pret diviem uzņēmējiem par 300 000 eiro izkrāpšanu un to legalizēšanu

Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu pret diviem uzņēmējiem par 300 000 eiro izkrāpšanu un šo naudas līdzekļu legalizēšanu informēja prokuratūra.

Lietā divas personas apsūdzētas par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtās naudas legalizēšanu, savukārt vēl viena persona apsūdzēta par tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai cietušais vēlējās nopirkt zemes gabalu vietā, kur uz Rīgas domei piederošās zemes atradās autostāvvieta, ko apsaimniekoja divu apsūdzēto personu vadīts uzņēmums.

Apsūdzētie, zinot, ka būves, kas atrodas uz konkrētā nekustamā īpašuma un sastāda lielāko daļu no īpašuma, jau ir pārdotas, nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu, parakstot vairākus līgumus, maldināja cietušo par savu nodomu pārdot nekustamo īpašumu.

Pēc tam, būdams maldināts par sagaidāmo līguma izpildi no apsūdzēto puses, lai nepastāvētu šķēršļu nekustamā īpašuma iegādei, cietušais aizdeva apsūdzēto vadītajam uzņēmumam 300 000 eiro, kurus apsūdzētie izlietoja pēc saviem ieskatiem.

Turklāt abas par krāpšanu apsūdzētās personas vienojās slēpt tās rezultātā iegūtās naudas izcelsmi un pārvērst to citā materiālā vērtībā.

Apsūdzētie veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lai nokārtotu kāda uzņēmuma, kurā viens no apsūdzētajiem bija valdes loceklis, saistības pret banku un atjaunotu minētā uzņēmuma maksātspēju.

Bez tam viens no apsūdzētajiem, zinot, ka ir veicis prettiesiskas darbības ar mērķi izvairīties no saistību izpildes pret cietušo, vienojās ar sava vadītā uzņēmuma valdes locekli, kas ir šajā krimināllietā trešā apsūdzētā persona, par pieteikuma sagatavošanu uzņēmuma vārdā par tiesiskās aizsardzības procesu.

Pieteikums tika iesniegts tiesā, uz kā pamata tiesa pieņēma lēmumu ierosināt uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu. Tādējādi apsūdzētās personas, ļaunprātīgi izmantojot maksātnespējas gadījumiem paredzētās tiesiskās aizsardzības procesu, panāca, ka cietušais nevar realizēt savas tiesības.

Krimināllieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.