ЛатвияLETA27 мая

Tiesai nodod krimināllietu par sirmgalvei piederoša īpašuma izkrāpšanu

Pierīgas prokuratūras prokurors nodevis tiesai krimināllietu vienas personas apsūdzībai par sirmgalvei piederoša īpašuma izkrāpšanu aptuveni 20 000 eiro vērtībā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais, darbojoties kā starpnieks kāda darījuma noslēgšanā, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli, iedeva parakstīt pirkuma līgumu par viņai piederoša nekustamā īpašuma pārdošanu personai, kuru apsūdzētais iesaistīja sava nozieguma realizācijā, viņam par to nezinot informēja prokuratūra.

Īpašuma tirgus vērtība bija ne mazāka kā 20 000 eiro. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu iesaistītajai personai tika nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un apsūdzētais ar viltu ieguva faktisku pārvaldību pār to.

Apsūdzētās personas noziedzīgo darbību un minētā darījuma rezultātā cietusī zaudēja sev piederošu nekustamo īpašumu un nesaņēma pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu.

Savukārt apsūdzētais kā nekustamā īpašuma faktiskais īpašnieks nekustamo īpašumu tālāk realizēja un guva no tā prettiesisku labumu.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas rajona tiesai Jūrmalā.