ЛатвияLETA17 апр.

"Sadales tīkls" pērn reģistrējis par 3% vairāk trešo personu radītus elektrotīkla bojājumus

AS "Sadales tīkls" pagājušajā gadā reģistrējis 770 trešo personu radītu elektrotīkla bojājumu, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš informēja uzņēmumā.

"Sadales tīkla" pārstāvji norādīja, ka vairākumā gadījumu elektrotīkla bojājumus rada būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji, un biežākais cēlonis tam ir nesaskaņoti darbi elektrotīkla tuvumā.

Tostarp pagājušajā gadā 346 gadījumos ar tehniku pārrautas kabeļlīnijas, 172 reizes pārrautas gaisvadu elektrolīnijas, bet 105 reizes ir bojāti elektrolīniju balsti. Vairākus desmitus reižu bojāti arī transformatori un sadales skapji.

"Sadales tīkla" pārstāvji atzīmēja, ka ik gadu trešo personu izraisītu elektrotīkla bojājumu skaits pieaug laikā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi. Cēlonis ir elektrotīkla tuvumā plānoto darbu nesaskaņošana vai darbu veikšanas tehnoloģisko un drošības prasību neievērošana. Ir gadījumi, kad specializētās tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, dažkārt arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas.

Kompānijā skaidroja, ka trešo personu radītie elektrotīklu bojājumi rada ne vien elektroapgādes traucējumus lielam iedzīvotāju skaitam, bet arī papildu slogu un zaudējumus "Sadales tīklam". Pērn elektrotīkla bojājumu dēļ "Sadales tīklam" radīti zaudējumi vairāk nekā 302 000 eiro apmērā.

Uzņēmuma tehniskais direktors Raimonds Skrebs norādīja - kad notiek pēkšņas avārijas, kompānijas darbiniekiem ir jāpārtrauc esošie darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. "Bieži vien bojājumu izraisījušās personas par notikušo mums nemaz nepaziņo un pamet notikuma vietu. Aicinu šādi nerīkoties, jo tas ļoti apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu," viņš pauda.

Kompānijā uzsvēra, ka, plānojot saimnieciskos darbus tīkla tuvumā, tie noteikti ir jāsaskaņo ar "Sadales tīklu", ko var izdarīt interneta vietnē "www.saskano.sadalestikls.lv". Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums un no "Sadales tīkla" jāsaņem darbu veikšanas atļauja. Saskaņojot darbus, sadales sistēmas operators būs informēts par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības gadījumā uz darbu laiku organizēs elektrolīnijas atslēgumu, bet, ja plānots veikt rakšanas darbus, vispirms jānoskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā.

Kompānijā atgādināja, ka tāpat jāņem vērā, ka atkarībā no darbu specifikas papildus var būt nepieciešams arī vietējās pašvaldības būvvaldes saskaņojums.

Vienlaikus "Sadales tīkla" pārstāvji norādīja, ka neuzmanīga un bezatbildīga rīcība elektrotīkla tuvumā var izraisīt bīstamu vai pat letālu elektrotraumu tehnikas vadītājam vai personām, kas tuvojas notikuma vietai. Situācijās, kad tehnika ir saskārusies ar elektrolīnijas vadiem, tehnikas vadītājam vispirms ir jādomā par savu dzīvību. Ja ir iespējams, ar tehniku ir jāturpina pārvietoties, izkļūstot no elektrobīstamības zonas (astoņu metru rādiusā), bet, ja ar to pārvietoties nav iespējams, uzreiz par notikušo ir jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112 vai "Sadales tīkls", zvanot 8404.

Gadījumā, ja nav iespējas informēt operatīvos dienestus, no tehnikas ir jāevakuējas - jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai šļūcot vismaz astoņu metru attālumā - ārpus elektrobīstamās zonas. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi - nekādā gadījumā nedrīkst spert soļus vai lēcienus, abām kājām neesot saliktām kopā. Atraujot vienu kāju no otras, var saņemt letālu elektriskās strāvas triecienu, uzsvēra kompānijā.

"Sadales tīkla" pārstāvji atgādināja, ka, neraugoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst. Līdz ierodas glābšanas dienests vai "Sadales tīkla" darbinieki, nedrīkst pieļaut arī citu personu tuvošanos bīstamajai zonai. Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, pa tiem joprojām var plūst elektriskā strāva.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.