LETA23 окт.

Ruks tāpat kā priekšgājējs nolēmis rotēt amatos augstas policijas amatpersonas

Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks tāpat kā viņa priekšgājējs Ints Ķuzis pieņēmis lēmumu veikt VP augstākā līmeņa amatpersonu rotāciju.

Lai nodrošinātu efektīvu VP koledžas uzdevumu un darba organizācijas uzlabošanas pasākumu realizāciju, kā arī, ņemot vērā policijas attīstības koncepciju un vērtējot situāciju koledžā kontekstā ar Valsts kontroles veiktajā revīzijā konstatēto, dienesta interesēs koledžas direktora amatā no šī gada 26.oktobra līdz 2022.gada 16.janvārim tiek iecelts VP Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē ietilpstošas struktūrvienības priekšnieka vietnieks Ģirts Zalāns informēja VP.

Policijā norāda, ka Zalānam ir ne tikai ilggadēja praktiskā darba pieredze VP, bet arī gūta pedagoģiskā darba pieredze Valsts policijas koledžā, Rīgas Stradiņa universitātē un biznesa augstskolā "Turība".

Savukārt, ņemot vērā, ka patlaban koledžas direktora vietniece Zane Pumpure atrodas ilgstošā prombūtnē un šī amata ilgstoša neaizpildīšana var būtiski ietekmēt iestādes funkciju izpildes nodrošināšanas kvalitāti, līdzšinējā koledžas direktore Dina Tarāne dienesta interesēs no 26.oktobra, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 6.decembrim, tiek iecelta koledžas direktora vietnieka amatā.

Ruks uzsver, ka cilvēkresursu vadībā un efektivitātes pilnveidošanā svarīgs faktors ir darba organizācijas uzlabošana. "Mums jau šobrīd policijā strādā inteliģenti un profesionāli darbinieki, tāpēc šķiet tikai loģiski, ka veicināt policijas attīstību var, jau izmantojot esošos personāla resursus un īstenojot rotācijas principus," viņš uzsver.

Ruka ieskatā, šādu pārmaiņu realizācija dod iespēju augsta līmeņa vadītājiem savas zināšanas un profesionālās spējas īstenot citā iestādes darbības jomā, vienlaicīgi pilnveidojot un attīstot sevi kā nozares ekspertus, kuri, pārzinot iestādes funkcijas, uzdevumus un vērtības, savas kompetences ietvaros virza iestādes darbu attiecīgajā jomā uz kopējo mērķu sasniegšanu.

Tāpat tiks veikta arī reģionu pārvalžu kriminālpolicijas priekšnieku rotācija.

Ar mērķi stiprināt darba organizācijas un iekšējās kontroles sistēmas, ieviest jaunas idejas un efektīvi izmantot uzkrāto profesionālo pieredzi, dienesta interesēs ar šī gada 1.novembri uz trīs gadiem Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieka, Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatā tils pārcelts Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Juris Staļģevics.

Tikmēr līdzšinējais minētā amata ieņēmējs Andrejs Sozinovs dienesta interesēs ar 1.novembri uz trīs gadiem tiks pārcelts Staļģevica vietā.

Esot dienestā, Staļģevics ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar Galveno kriminālpolicijas pārvaldi un citu reģionu pārvalžu kriminālpolicijas struktūrvienībām, tiesībaizsardzības iestādēm un ārvalstu sadarbības partneriem, kas ir sekmējis daudzu sevišķi smagu un smagu noziegumu atklāšanu, uzsver VP. Tādējādi līdzšinējā darba pieredze, iegūtās zināšanas un personiskās īpašības sniegs ieguldījumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes attīstībā, informēja VP.

Savukārt Sozinova ilggadējā profesionālā pieredze, vadot Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldi, apkarojot smagus un sevišķi smagus, kā arī sērijveida noziegumus, tikai stiprinās VP Zemgales reģiona pārvaldes izmeklēšanas un operatīvā darba kapacitāti gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, un veicinās darba rezultātus cīņā ar noziegumiem pret īpašumu, automašīnu zādzībām un pret personu dzīvību un veselību vērstiem noziegumiem, kā arī veicinās ekonomisko noziegumu apkarošanu, akcentē VP.

"Abi priekšnieki ir pieredzējuši un profesionāli policisti, kuri savos līdzšinējos amatos ir pavadījuši aptuveni desmit gadus. Man nav ne mazāko šaubu, ka ar savām zināšanām, pieredzi un personiskajām īpašībām viņi ienesīs jaunas, radošas idejas policijas darbā," uzsver Ruks.

Tāpēc, viņaprāt, šī rotācija ne vien radīs iespēju izprast darba atšķirības un veicinās pieredzes apmaiņu starp reģioniem, bet arī nodrošinās labākās prakses un jaunu risinājumu, inovatīvas pieejas ieviešanu, kas kopumā pozitīvi ietekmēs VP attīstību - policija un sabiedrība no šīm pārmaiņām tikai iegūs, norāda Ruks.

Jau ziņots, ka Ruka priekšgājējs Ķuzis arī savulaik veica augstu amatpersonu rotāciju. 2013.gadā toreizējais Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Rauls Kviesītis tika pārcelts policijas koledžas direktora amatā.

Toreizējais VP koledžas direktors Artis Velšs dienesta interesēs tika pārcelts VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā.

Savukārt par Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieku tika iecelts toreizējais Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Tāpat Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Guntars Marķitāns kļuva par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku.

VP dažādu iemeslu dēļ vairs nestrādā Kviesītis, Velšs un Marķitāns.

Savukārt 2011.gada jūlijā toreizējais iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs un tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs (V) izdeva rīkojumu, ar kuru tajā brīdī esošais VP priekšnieks Artis Velšs tika pārcelts VP koledžas direktora amatā. Velšs, kurš VP priekšnieka amatā nomainīja Valdi Voinu, augsto amatu ieņēma tikai apmēram pusgadu. Tad Štokenbers apstiprināšanai VP priekšnieka amatā nolēma virzīt toreizējo VP Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku Ķuzi. Toreizējais Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas priekšnieks Grišins pēc Ķuža nokļūšanas VP priekšnieka amatā 2011.gadā augustā savukārt iesēdās Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka krēslā. Tikmēr Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka pienākumus tika uzdots pildīt Sozinovam.