ЛатвияLETA23 янв.

Pērn VBTAI saņemto iesniegumu un sūdzību skaits ir pieaudzis par 137

Pērn Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) saņemto iesniegumu un sūdzību skaits ir pieaudzis par 137, salīdzinot ar 2019.gadu informēja VBTAI pārstāvis Taivo Trams.

Vienlaikus pieaudzis arī sūdzību skaits par izglītības iestādēm.

Kopumā 2020.gadā VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 77 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, sākuši 48 administratīvā pārkāpuma lietas un piemērojuši sodus 29 lietās.

Biežāk sastopamie pārkāpumi joprojām ir saistīti ar emocionālo un fizisko vardarbību pret bērniem, problēmsituāciju iestādēs nerisināšanu vai risināšanu ar nepiemērotām metodēm, kā arī vienaudžu savstarpējo vardarbību.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes tika veiktas rakstveida procesā, administratīvā pārkāpuma lietas skatītas, izmantojot interneta tiešsaistes platformas, bet konsultācijas sniegtas e-pastā un telefoniski.

Astoņas pārbaudes veiktas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, no kurām četras bijušas plānotās pārbaudes, bet atlikušās četras - pārbaudes, reaģējot uz iesniegumu par iespējamu bērnu tiesību pārkāpumu. Tikmēr 69 pārbaudes veiktas citās iestādēs, tostarp 31 skolā, 14 - pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un 19 - pirmsskolas izglītības iestādēs.

Biežāk konstatētās problēmas bijušas vienaudžu fiziskā vai emocionālā vardarbība, iestādes nepietiekama sadarbība ar audzēkņu vecākiem, ilgstošas uzvedības problēmas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un ar to saistīti riski. Tāpat atklāto problēmu vidū bijusi fiziska un emocionāla vardarbība no pedagogu un darbinieku puses, kā arī neatbilstošu disciplinēšanas metožu izmantošana.

Vērtējot saņemtās sūdzības par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, 17 gadījumos tās ir apstiprinājušās, 26 - daļēji apstiprinājušās, bet 20 gadījumos nav apstiprinājušās.

No 48 ierosinātajām administratīvā pārkāpuma lietām par iespējamu fizisku un emocionālu vardarbību no iestāžu darbinieku puses 24 lietas ierosinātas par pārkāpumiem skolās, tostarp vienā profesionālās izglītības iestādē, 22 - pirmsskolas izglītības iestādēs, viena - deju kolektīvā, bet vēl viena - sociālo pakalpojumu centrā.

Sods piemērots kopumā 29 lietās - 22 gadījumos tas bijis naudas sods, kā arī izteikti septiņi brīdinājumi. Vēl septiņās administratīvā pārkāpuma lietās turpinās apstākļu noskaidrošana, 11 administratīvā pārkāpuma lietas ir izbeigtas, bet vienā lietā izteikts mutvārdu aizrādījums.