LETA17 янв.

Pērn pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits

2020.gadā par 13 pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits, kopumā sasniedzot 343 kuģus informēja SIA "Latvijas jūras administrācija" pārstāvji.

Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) konvencijas prasībām atbilstošo kuģu, kuru bruto tilpība pārsniedz 500, skaits no 25 pieaudzis līdz 29. Šo kuģu kopējā tonnāža pieaugusi no 140 301 līdz 145 683 tonnām.

Tāpat no jauna reģistrēti deviņi sauskravas kuģi, no reģistra izslēgti viens sauskravas kuģis, viens tankkuģis un trīs naftas tankkuģi.

Pieaudzis arī reģistrēto atpūtas kuģu skaits - no 678 uz 686. Gada laikā no jauna reģistrētas 14 buru jahtas un septiņas motorjahtas, no Kuģu reģistra, savukārt, izslēgtas septiņas buru jahtas un sešas motorjahtas.

"Latvijas jūras administrācija" ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas atbilstoši normatīviem, starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteiktās funkcijas.