ЛатвияLETA15 апр.

Parlaments atbalsta iespēju pagarināt piedziņai nododamo kredītsaistību izpildi

Parlaments šodien galīgajā lasījumā atbalstīja koalīcijas politiķu izstrādāto likumprojektu, kurā rosināts līdz 1.septembrim pagarināt jau iepriekš Covid-19 krīzes laikā noteikto 60 dienu termiņu saistībā ar piedziņai vēl nododamo kredītsaistību izpildi.

Politiķi norādīja, ka vairākās profesijās strādājošajiem Covid-19 krīzes dēļ ir ievērojami samazinājušies ienākumi. Parlamentārieši pauda, ka šīm izmaiņām būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, jo tas ierosina pagarināt saistību izpildi, ļaujot iedzīvotājiem atgūt finanšu stabilitāti.

Likumā iepriekš attiecīgie atvieglojumi bija noteikti līdz 2020.gada 1.septembrim, un deputāti tos rosināja pagarināt līdz 2021.gada 1.septembrim.

Pieņemtie grozījumi paredz, ka līdz 1.septembrim kreditors notariālo aktu piespiedu izpildei zvērinātam notāram varēs nodot ne agrāk kā 60 dienas no attiecīgās saistības izpildes termiņa iestāšanās dienas. Kreditors kopumā notariālā akta izpildi varēs pieteikt kreditoram viena gada laikā.

Grozījumi arī paredz, ka kreditoram vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, sākot parāda atgūšanu, rakstveidā būs jāpaziņo parādniekam par parāda esību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, paziņojumā norādot informāciju par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus termiņā, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas.

Pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā varēs iesniegt tikai tad, ja brīdinājums parādniekam Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē būs izsniegts vismaz 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas.

Izmaiņas attieksies arī uz komercķīlas likuma attiecīgajā normā minēto lēmumu par komercķīlas izlietošanu komercķīlu reģistra turētājam jāpieņem pieņem 60 dienu laikā.

Tāpat tiesa, izskatot civillietas un lemjot par sprieduma labprātīgas izpildes termiņu saskaņā ar Civilprocesa likuma attiecīgo normu varēs to noteikt ne garāku par 60 dienām, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties.